KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STRONY INTERNETOWE

 

KURS ONLINE

EKSPERT BAZY DANYCH I JĘZYK SQL

SQL / MySQL

7 i 8 klasa szkoły podstawowej oraz starsi

OPIS KURSU PROGRAMOWANIA ONLINE - EKSPERT BAZ DANYCH I JĘZYK SQL:

Kurs online “Ekspert baz danych i języka SQL” to kontynuacja kursu baz danych dla uczniów, którzy ukończyli poziom podstawowy i zaawansowany. Na tym etapie uczeń wykorzysta praktyczną wiedzę zdobytą podczas 2 poprzednich etapów i zapozna się z możliwością wykorzystania bazy danych jako źródła danych dla strony internetowej. Podczas kursu uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę do tworzenia interaktywnych aplikacji posiadających graficzną reprezentację, logikę i połącznie z bazą danych. Do tego celu zostanie wykorzystany język zapytań do bazy danych – SQL, baza danych MySQL i lokalny serwer na komputerach uczniów, a także język skryptowy PHP pozwalający na tworzenie logiki interaktywnych stron internetowych.

 

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA ONLINE:

Zajęcia online to NIE webinar ani NIE kurs jak na Youtube! W trakcie zajęć online każdy uczeń widzi ekran nauczyciela, słyszy co mówi, a nauczyciel widzi wszystko to co robią i mówią uczniowie (widzi ekran każdego ucznia). Każdy uczeń może zadawać pytania głosowo, a nauczyciel może odpowiedzieć na każde pytanie i dokładnie wskazać, gdzie jest błąd i jak go naprawić.

Każdy kursant otrzymuje dokładną instrukcje łączenia się do lekcji online oraz używania programów na zajęciach. Nie ma konieczności instalacji jakichkolwiek narzędzi na komputerze. Potrzebny jest jedynie mikrofon (który jest wbudowany we wszystkie laptopy) i łącze internetowe. W razie problemów służymy pomocą techniczną.

 

PROGRAM KURSU PROGRAMOWANIA ONLINE - EKSPERT BAZ DANYCH I JĘZYK SQL:

(6 spotkania = 12 godzin lekcyjnych):

1. „Wstęp do języka PHP”

PHP jest to język skryptowy pozwalający tworzyć logikę strony internetowej, przez co pozwala np. wyświetlać dane z bazy danych poprzez wygenerowanie odpowiedniego kodu HTML. Celem zajęć będzie przedstawienie zagadnień dotyczących języka PHP – tak aby uczeń zaznajomił się z podstawami działania i pisania kodu w tym języku i potrafił go wykorzystać według zapotrzebowania.

2. „Logowanie do strony www”

Czyli jak utworzyć stronę internetową, która autoryzuje użytkowników na podstawie loginu i hasła, poznanie zasady działania tego mechanizmu oraz stworzenie strony, która udostępnia zasoby tylko dla zalogowanych.

3. „System do zarządzania biblioteką”

Na lekcji zostaną zaprezentowane możliwości języka SQL pozwalające na przechowywanie dużej ilości danych oraz stworzenie odpowiednich zapytań tak, aby uzyskać pożądane dane z bazy i ułatwić pracę Pani bibliotekarce.

4. „System do zarządzania biblioteką ciąg dalszy…”

Jest to na tyle rozbudowana aplikacja, że wymaga poświęcenia 2 lekcji. W tej skupiamy się na pracy samodzielnej uczniów pod ścisłą kontrolą nauczyciela.

5. „Rozwinięcie strony z kursu HTML Expert – Moja miejscowość”

Bardzo często zdarza się, że strony WWW wymagają rozbudowy o nowe funkcje lub dodanie do zwykłej strony logiki działania. W tej lekcji zadaniem uczniów będzie stworzenie logiki oraz bazy danych dla już istniejącej i gotowej strony.

6. „Stworzenie bazy danych i logiki dla strony z Kursu HTML Expert”

Na tej lekcji uczniowie rozbudują swoją stronę o dodatkowe możliwości - strona będzie pozwalała na wysłanie maila kontaktowego do autora strony.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU PROGRAMOWANIA ONLINE - EKSPERT BAZY DANYCH I JĘZYK SQL:

1. Umiejętność łączenia strony HTML z bazą danych wykorzystując język PHP

2. Podstawy języka skryptowego PHP

3. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu baz danych w realnych zastosowaniach

4. Uczeń potrafi zmodyfikować statyczne strony tak, aby zawierały w sobie elementy dynamiczne pobierane z bazy danych.

5. Potrafi połączyć się z bazą danych przez język PHP

 

CENA KURSU:

450 zł

Kurs składa się z 6 spotkań online 2 x 45 minut. Cena za kurs to 450 zł (opłata jednorazowa).

 

TERMIN KURSY:

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU:

4 - 8 Osób