KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DODATKOWE

 

KURS ONLINE

MŁODY GRAFIK KOMPUTEROWY

Grafika Wektorowa

4, 5 i 6 klasa szkoły podstawowej 

 

OPIS KURSU - MŁODY GRAFIK KOMPUTEROWY - GRAFIKA WEKTOROWA:

Kurs online "Młody grafik komputerowy - grafika wektorowa" skierowany jest do uczniów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z grafiką wektorową i chcą nauczyć się tworzenia projektów graficznych. W ramach lekcji z projektowania grafiki wektorowej nauczą się tworzyć logo, ulotki reklamowe, plakaty, zaproszenia, grafiki do udostępniania na Facebook czy Instagram. W trakcie kursu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia potrzebne do rozpoczęcia nauki komputerowego projektowania graficznego. Na kursie uczeń pozna program Inkscape.

Jest to kurs dla uczniów, którzy wcześniej ukończyli „Kurs online –Młody grafik komputerowy – grafika rastrowa”.

 

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA PROGRAMOWANIA ONLINE:

Zajęcia online to NIE webinar ani NIE kurs jak na Youtube! W trakcie zajęć online każdy uczeń widzi ekran nauczyciela, słyszy co mówi, a nauczyciel widzi wszystko to co robią i mówią uczniowie (widzi ekran każdego ucznia). Każdy uczeń może zadawać pytania głosowo, a nauczyciel może odpowiedzieć na każde pytanie i dokładnie wskazać, gdzie jest błąd i jak go naprawić.

Każdy kursant otrzymuje dokładną instrukcje łączenia się do lekcji online oraz używania programów na zajęciach. Nie ma konieczności instalacji jakichkolwiek narzędzi na komputerze. Potrzebny jest jedynie mikrofon (który jest wbudowany we wszystkie laptopy) i łącze internetowe. W razie problemów służymy pomocą techniczną.

 

PROGRAM KURSU - MŁODY GRAFIK KOMPUTEROWY - GRAFIKA WEKTOROWA:

(Kurs obejmuje 5 spotkań, każde 2x45 minut z krótką przerwą)

1. Wprowadzenie do projektowania oraz zapoznanie z interfejsem programu Inkscape.

Lekcja ma na celu przedstawienie uczniom czym jest projektowanie graficzne oraz zapoznanie ich z pracą grafika. Dowiedzą się, na czym polega różnica między grafiką rastrową a grafiką wektorową.

2. Inkscape – „Wprowadzenie do projektowania graficznego w programie do grafiki wektorowej”

Podstawowe narzędzia i funkcje programu. Uczniowie zapoznają się z interfejsem programu Inkscape. Celem lekcji jest poznanie podstawowych narzędzi i funkcji programu. Uczeń pozna, czym są warstwy, siatki, prowadnice wykonując proste ćwiczenia demonstrujące zasadę ich działania.

3. Inkscape – „Logo”.

Celem lekcji jest utworzenie logo służącej do identyfikacji wizualnej firmy, drużyny piłkarskiej, zespołu muzycznego oraz zapoznanie z zasadami organizacji przestrzeni roboczej.

4. Inkscape – „Zaproszenie”.

Celem lekcji jest utworzenie zaproszenia na przyjęcie urodzinowe oraz nauka przygotowania grafiki do publikacji w Internecie.

5. Inskcape – „Pocztówka”, „Plakat”.

Celem lekcji jest stworzenie pocztówki z wakacji oraz plakatu - koncertu, spektaklu teatralnego lub występu tanecznego oraz podsumowanie zdobytej wiedzy.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU - MŁODY GRAFIK KOMPUTEROWY - GRAFIKA WEKTOROWA:

1. Uczeń posiada podstawową wiedzę z zakresu grafiki wektorowej.

2. Zna najważniejsze narzędzia i funkcje programu Inscape i potrafi je wykorzystywać do projektowania graficznego.

3. Zna różnice między grafiką wektorową a grafiką rastrową.

4. Umie zaprojektować plakat, ulotkę, avatar, logo, zaproszenie itd.

5. Wie, jak można wykorzystywać możliwości programów grafiki wektorowej do tworzenia różnych grafik CENA: 30 zł za 45 minut zajęć. Kurs

 

CENA KURSU - MŁODY GRAFIK KOMPUTEROWY - GRAFIKA WEKTOROWA:

325 zł

Kurs składa się z 5 spotkań, 2 x 45 minut. Cena za kurs to 325 zł (opłata jednorazowa).

 

TERMINY KURSU:

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU:

4 - 8 Osób