KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STRONY INTERNETOWE

 

KURS ONLINE

PODSTAWY BAZ DANYCH I JĘZYKA SQL

SQL / MySQL

7 i 8 klasa szkoły podstawowej i starsi

OPIS KURSU PROGRAMOWANIA ONLINE - PODSTAWY BAZ DANYCH I JĘZYKA SQL:

Kurs online “Podstawy baz danych i języka SQL” to propozycja dla uczniów, którzy chcą nauczyć się i zapoznać się ze sposobem działania baz danych i praktycznego ich wykorzystania w kontekście tworzenia zaawansowanych rozwiązań wykorzystywanych niemalże w każdej aplikacji internetowej (webowej) potrzebnej do prawidłowego działania wielu aplikacji. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z tworzeniem baz danych i pracy z nimi wykorzystując język SQL. Do tego celu zostanie wykorzystany język zapytań do bazy danych – SQL, który jest uniwersalny i wykorzystywany powszechnie w biznesie i projektach komercyjnych.

 

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA ONLINE:

Zajęcia online to NIE webinar ani NIE kurs jak na Youtube! W trakcie zajęć online każdy uczeń widzi ekran nauczyciela, słyszy co mówi, a nauczyciel widzi wszystko to co robią i mówią uczniowie (widzi ekran każdego ucznia). Każdy uczeń może zadawać pytania głosowo, a nauczyciel może odpowiedzieć na każde pytanie i dokładnie wskazać, gdzie jest błąd i jak go naprawić.

Każdy kursant otrzymuje dokładną instrukcje łączenia się do lekcji online oraz używania programów na zajęciach. Nie ma konieczności instalacji jakichkolwiek narzędzi na komputerze. Potrzebny jest jedynie mikrofon (który jest wbudowany we wszystkie laptopy) i łącze internetowe. W razie problemów służymy pomocą techniczną.

 

PROGRAM KURSU PROGRAMOWANIA ONLINE - PODSTAWY BAZ DANYCH I JĘZYKA SQL:

(4 spotkania = 8 godzin lekcyjnych):

1. „Wprowadzenie do baz danych i języka SQL”

Celem lekcji będzie zapoznanie uczestników z terminem baz danych oraz podstawami budowania zapytań. Każdy z uczestników podczas zajęć przećwiczy podstawowe elementy związane z bazami danych pod nadzorem trenera. Na zajęciach zostanie przedstawiona koncepcja CRUD – czyli najczęściej wykorzystywanych operacji w bazach danych tj: dodawanie danych, odczytywanie danych, edytowanie i usuwanie.

2. „CRUD – ciąg dalszy”

Jest to kontynuacja lekcji nr 1 rozwijając wiedzę ucznia o dodatkowe umiejętności związane z podstawowymi operacjami – uczeń zapozna się z metodami i sposobami kasowania danych oraz ich edycji.

3. „Bazo danych powiedz mi…”

Celem lekcji będzie zapoznanie z tajnikami przeszukiwania i selekcji danych, które chcemy pobrać z bazy oraz zaprezentowanie zastosowań takich zapytań. Po lekcji uczniowie będą potrafili tworzyć zapytania odpowiadające stawianym problemom.

4. „Grupowanie i sortowanie wyników.”

W tej lekcji zostanie wytłumaczone jak za pomocą języka SQL posortować wyniki lub je zgrupować. Dodatkowo zostanie przedstawiona różnica miedzy grupowaniem a sortowaniem i sytuacje w których używamy jednego bądź drugiego rozwiązania.

 

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU PROGRAMOWANIA ONLINE - PODSTAWY BAZ DANYCH I JĘZYKA SQL:

1. Zna podstawowe pojęcia dotyczące baz danych.

2. Zapoznał się z dobrymi praktykami przy tworzeniu baz danych

3. Potrafi wymienić kilka praktycznych przykładów wykorzystania baz danych

4. Potrafi stworzyć prostą bazę danych 5. Wie jak napisać zapytania do bazy danych (zapytania z parametrem, CRUD)

 

CENA KURSU:

260 zł

Kurs składa się z 4 spotkań online 2 x 45 minut. Cena za kurs to 260 zł (opłata jednorazowa).

 

TERMIN KURSY:

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU:

4 - 8 Osób