KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STRONY INTERNETOWE

 

KURS ONLINE

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I JĘZYK SQL

SQL / MySQL

7 i 8 klasa szkoły podstawowej oraz starsi

OPIS KURSU PROGRAMOWANIA ONLINE - ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I JĘZYK SQL:

Kurs online “ Zaawansowane bazy danych i język SQL” to propozycja dla uczniów ukończyli podstawowy kurs, a którzy chcą rozwijać się dalej i zapoznać się z kolejnymi funkcjami języka SQL oraz bardziej rozbudowanymi operacjami na bazach danych. Podczas kursu uczestnicy rozszerzą wiedzę w zakresie tworzeniem baz danych i pracy z nimi wykorzystując język SQL. W trakcie kursu uczniowie poznają bardziej rozbudowanie zapytania i nauczą się je tworzyć. W kursie kładziemy nacisk na praktyczne ćwiczenia a wiedza teoretyczna dotyczy aspektów omawianych na lekcji tak aby uczeń zrozumiał temat i nie został nimi znudzony.

 

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA ONLINE:

Zajęcia online to NIE webinar ani NIE kurs jak na Youtube! W trakcie zajęć online każdy uczeń widzi ekran nauczyciela, słyszy co mówi, a nauczyciel widzi wszystko to co robią i mówią uczniowie (widzi ekran każdego ucznia). Każdy uczeń może zadawać pytania głosowo, a nauczyciel może odpowiedzieć na każde pytanie i dokładnie wskazać, gdzie jest błąd i jak go naprawić.

Każdy kursant otrzymuje dokładną instrukcje łączenia się do lekcji online oraz używania programów na zajęciach. Nie ma konieczności instalacji jakichkolwiek narzędzi na komputerze. Potrzebny jest jedynie mikrofon (który jest wbudowany we wszystkie laptopy) i łącze internetowe. W razie problemów służymy pomocą techniczną.

 

PROGRAM KURSU PROGRAMOWANIA ONLINE - ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I JĘZYK SQL:

(4 spotkania = 8 godzin lekcyjnych):

1. „Relacyjne bazy danych”

Celem zajęć będzie przedstawienie zagadnień dotyczących relacji w bazie danych i dobrych praktyk podczas projektowania baz danych tak aby baza była poprawna i działała wydajnie. Dodatkowo zostaną przedstawione zagrożenia związane z błędami projektowymi oraz szczegółowe wytłumaczenie dlaczego relacje są ważne w bazach danych i dlaczego jest to najistotniejsza wiedza z tego zakresu poparta praktycznymi przykładami i ćwiczeniami.

2. „Dane w różnych tabelach? Żaden problem!”

Celem lekcji będzie zaprezentowanie sposobów pobierania danych z różnych tabel i łączeniu ich w pożądany sposób oraz zaprezentowanie metod tworzenia takich funkcji w SQL oraz różnic wynikających z poszczególnych metod wraz z wyjaśnieniem dlaczego tak robimy.

3. „Funkcje matematyczne wbudowane w SQL”

Na lekcji zostanie zaprezentowane możliwości języka SQL pozwalające na wykonywanie operacji matematycznych np. liczenia ilości wierszy, szukanie wartości minimalnych lub maksymalnych oraz inne.

4. „Rozbudowana selekcja danych”

Lekcja pomaga zrozumieć jak działa wyszukiwanie danych w języku SQL i jak napisać bardziej skomplikowane zapytania do bazy danych.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU PROGRAMOWANIA ONLINE - ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I JĘZYK SQL:

1. Zapoznał się z sposobami łączenia tabel i metod tworzenia takich zapytań.

2. Uczeń zapoznał się z dobrymi praktykami przy tworzeniu baz danych

3. Potrafi wymienić kilka praktycznych przykładów wykorzystania baz danych

4. Potrafi stworzyć bazę danych i wykorzystać relacje tak aby nie duplikować danych

5. Potrafi napisać skomplikowane zapytania.

 

CENA KURSU:

280 zł

Kurs składa się z 4 spotkań online 2 x 45 minut. Cena za kurs to 280 zł (opłata jednorazowa).

 

TERMIN KURSY:

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU:

4 - 8 Osób