KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PYTHON W MINECRAFCIE

 

KURS PYTHON W MINECRAFCIE

Stacjonarne i Online

Szkoła podstawowa klasy 4-6

 

 

OPIS KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs „Programy i gry komputerowe”. Kurs składa się z jednego semestru. Realizowany jest w języku Python. Uczniowie poznają ten profesjonalny język poprzez tworzenie nowych elementów w świecie gry Minecraft. Na każdej lekcji kursanci zapoznają się z elementarnymi konstrukcjami języka Python, kreując świat Minecrafta. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

 

CENA KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

1050 zł

Semestr składa się z 14 spotkań, raz w tygodniu 2 x 45 minut. Cena za semestr przy 14 spotkaniach to 1050 zł. Opłata może być jednorazowa lub rozłożona na miesięczne raty. Cena za jedno spotkanie 2 x 45 minut to 75 zł.

Zadowolenie albo zwrot pieniędzy - po pierwszych zajęciach uczeń może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w kursie, a my zwrócimy wpłaconą zaliczkę.

 

CZAS TRWANIA KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

Jeden semestr składający się z 14 spotkań, spotkanie raz w tygodniu, trwająca 2 x 45 minut plus 5 minut przerwy.

 

TERMINY KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 16.40-20.00

Soboty w godzinach 10.00-16.50

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

5- 12 Osób

 

PROGRAM KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

Semestr (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. Teleportacja, podskoki i duże kroki

Celem lekcji jest zapoznanie ucznia z językiem Python poprzez grę Minecraft. Poznanie zmiennych, pobieranie i ustawianie pozycji gracza.

2. Tworzenie bloków i brył

Celem lekcji jest dalsze wgłębienie w tajniki Pythona. Poznanie możliwości tworzenia bloków. Zmienne.

3. Tworzenie budynków i konstrukcji

Celem lekcji jest dalsze wgłębienie w tworzenie bloków za pomocą funkcji setBlocks.

4. Wpisywanie i czytanie. Zmienne tekstowe

Celem lekcji jest poznanie zmiennych tekstowych w Pythonie.

5. Prawda, fałsz

Celem lekcji jest poznanie danych logicznych w Pythonie poprzez Minecrafta.

6. Prawda, fałsz, operatory oraz Quiz

Na lekcje przeprowadzony będzie quiz sprawdzający wiedzę uczniów. Celem lekcji jest poznanie zmiennych logicznych w Pythonie.

7. If

Celem lekcji jest poznanie instrukcji if. Instrukcja umożliwia podejmowanie decyzji na temat wykonania fragmentu kodu.

8. Else, Elif

Celem lekcji jest poznanie instrukcji else oraz elif.

9. Pętla while

Celem lekcji jest poznanie podstawowego rodzaju pętli – pętli while, pozwalającej na wielokrotne wykonanie różnych czynności, np. dodawania bloków.

10. Powtórzenie wiadomości oraz Quiz

Celem lekcji jest podsumowanie zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie dyktowanych przez nauczyciela zadań.

11. Pętla for

Celem lekcji jest zapoznanie się z innym rodzajem pętli – pętlą for.

12. Listy

Celem lekcji jest poznanie elementów, w których można przechowywać wiele zmiennych, czyli listy

13. Teleportacja z wykorzystaniem list

Celem lekcji jest stworzenie programu teleportującego postacie z wykorzystaniem list.

14. Powtórzenie wiadomości

Lekcja ma na celu powtórzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości. Na lekcji rozdane zostaną certyfikaty ukończenia kursu oraz przedstawiony zostanie materiał na kolejny kurs – Strony internetowe

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

1. Zna podstawowe komendy języka Python.

2. Potrafi ustalić pozycję elementu w przestrzeni trójwymiarowej.

3. Potrafi wykonać operację na tekstach takie jak łączenie, wyświetlanie, kasowanie itd.

4. Zna podstawowe typy danych – tekstowe i liczbowe.

5. Zna instrukcję warunkowych i umie je wykorzystać w praktyce.

6. Zna pętlę i ich zastosowania.

7. Umie wykorzystać listy w programowaniu