KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PYTHON W MINECRAFCIE

 

KURS PYTHON W MINECRAFCIE

Szkoła podstawowa klasy 4-6

 

 

OPIS KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs „Programy i gry komputerowe”. Kurs składa się z jednego semestru. Realizowany jest w języku Python. Uczniowie poznają ten profesjonalny język poprzez tworzenie nowych elementów w świecie gry Minecraft. Na każdej lekcji kursanci zapoznają się z elementarnymi konstrukcjami języka Python, kreując świat Minecrafta. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

 

CENA KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

950 zł

Semestr składa się z 14 spotkań, raz w tygodniu 2 x 45 minut. Cena za semestr przy 14 spotkaniach to 950 zł. Opłata może być jednorazowa lub rozłożona na miesięczne raty. Cena za jedno spotkanie 2 x 45 minut to 68 zł.

Zadowolenie albo zwrot pieniędzy - po pierwszych zajęciach uczeń może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w kursie, a my zwrócimy wpłaconą zaliczkę.

 

CZAS TRWANIA KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

Jeden semestr składający się z 14 spotkań, spotkanie raz w tygodniu, trwająca 2 x 45 minut plus 5 minut przerwy.

 

TERMINY KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 16.40-20.00

Soboty w godzinach 10.00-16.50

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

5- 12 Osób

 

PROGRAM KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

Semestr (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. Teleportacja, podskoki i duże kroki.

Celem lekcji jest zapoznanie ucznia z językiem Python poprzez grę Minecraft. Poznanie zmiennych, pobieranie i ustawianie pozycji gracza.

2. Tworzenie bloków i brył.

Celem lekcji jest dalsze wgłębienie w tajniki Pythona. Poznanie możliwości tworzenia bloków. Zmienne.

3. Tworzenie budynków i konstrukcji.

Celem lekcji jest dalsze wgłębienie w tworzenie bloków za pomocą funkcji setBlocks.

4. Wpisywanie i czytanie. Zmienne tekstowe.

Celem lekcji jest poznanie zmiennych tekstowych w Pythonie.

5. Prawda, fałsz

Celem lekcji jest poznanie zmiennych logicznych w Pythonie.

6. Prawda, fałsz oraz Quiz.

Na lekcje przeprowadzony będzie quiz sprawdzający wiedzę uczniów. Celem lekcji jest poznanie zmiennych logicznych w Pythonie.

7. If.

Celem lekcji jest poznanie instrukcji if. Instrukcja umożliwia podejmowanie decyzji na temat wykonania fragmentu kodu.

8. Else, Elif.

Celem lekcji jest poznanie instrukcji else oraz elif.

9. Pętla while

Celem lekcji jest poznanie podstawowego rodzaju pętli – pętli while, pozwalającej na wielokrotne wykonanie różnych czynności, np. dodawania bloków.

10. Powtórzenie wiadomości oraz Quiz

Celem lekcji jest podsumowanie zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie dyktowanych przez nauczyciela zadań.

11. Pętla for

Celem lekcji jest zapoznanie się z innym rodzajem pętli – pętlą for.

12. Listy

Celem lekcji jest poznanie elementów, w których można przechowywać wiele zmiennych, czyli listy.

13. Teleportacja z wykorzystaniem list

Celem lekcji jest stworzenie programu teleportującego postacie z wykorzystaniem list.

14. Powtórzenie wiadomości.

Lekcja ma na celu powtórzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości. Na lekcji rozdane zostaną certyfikaty ukończenia kursu oraz przedstawiony zostanie materiał na kolejny kurs – Strony internetowe.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU PYTHON W MINECRAFCIE:

1. Podstawowe komendy języka Python.

2. Umiejętność ustalenia pozycji elementu w przestrzeni trójwymiarowej

3. Wykonywanie operacji na tekstach takich jak łączenie, wyświetlanie, kasowanie itd.

4. Znajomość podstawowych typy danych – tekstowych i liczbowych.

5. Znajomość instrukcji warunkowych.

6. Znajomość pętli i ich zastosowań w programie.

7. Umiejętność wykorzystania list w programowaniu.

 

Następnym kursem są „Strony internetowe”. Kurs ten obejmuje podstawy tworzenia stron internetowych. Zajęcia zawierają przyjazne wprowadzenie w świat języka znaczników HTML oraz sposobu stylizowania wyglądu stron przy pomocy stylów CSS. Wprowadzane są również podstawy języka JavaScript. Efektem prac jest stworzenie własnych stron oraz opublikowanie ich w sieci.