KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STRONY INTERNETOWE

 

KURS WAKACYJNY - ONLINE / STACJONARNIE

PODSTAWY BAZ DANYCH I JĘZYKA SQL

SQL / MySQL

7 i 8 klasa szkoły podstawowej i starsi

 

OPIS KURSU PROGRAMOWANIA - PODSTAWY BAZ DANYCH I JĘZYKA SQL:

Kurs online “Podstawy baz danych i języka SQL” to propozycja dla uczniów, którzy chcą nauczyć się i zapoznać się ze sposobem działania baz danych i praktycznego ich wykorzystania w kontekście tworzenia zaawansowanych rozwiązań wykorzystywanych niemalże w każdej aplikacji internetowej (webowej) potrzebnej do prawidłowego działania wielu aplikacji. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z tworzeniem baz danych i pracy z nimi wykorzystując język SQL. Do tego celu zostanie wykorzystany język zapytań do bazy danych – SQL, który jest uniwersalny i wykorzystywany powszechnie w biznesie i projektach komercyjnych.

 

PROGRAM KURSU PROGRAMOWANIA - PODSTAWY BAZ DANYCH I JĘZYKA SQL:

(4 spotkania = 8 godzin lekcyjnych):

1. „Wprowadzenie do baz danych i języka SQL”

Celem lekcji będzie zapoznanie uczestników z terminem baz danych oraz podstawami budowania zapytań. Każdy z uczestników podczas zajęć przećwiczy podstawowe elementy związane z bazami danych pod nadzorem trenera. Na zajęciach zostanie przedstawiona koncepcja CRUD – czyli najczęściej wykorzystywanych operacji w bazach danych tj: dodawanie danych, odczytywanie danych, edytowanie i usuwanie.

2. „CRUD – ciąg dalszy”

Jest to kontynuacja lekcji nr 1 rozwijając wiedzę ucznia o dodatkowe umiejętności związane z podstawowymi operacjami – uczeń zapozna się z metodami i sposobami kasowania danych oraz ich edycji.

3. „Bazo danych powiedz mi…”

Celem lekcji będzie zapoznanie z tajnikami przeszukiwania i selekcji danych, które chcemy pobrać z bazy oraz zaprezentowanie zastosowań takich zapytań. Po lekcji uczniowie będą potrafili tworzyć zapytania odpowiadające stawianym problemom.

4. „Grupowanie i sortowanie wyników.”

W tej lekcji zostanie wytłumaczone jak za pomocą języka SQL posortować wyniki lub je zgrupować. Dodatkowo zostanie przedstawiona różnica miedzy grupowaniem a sortowaniem i sytuacje w których używamy jednego bądź drugiego rozwiązania.

 

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU PROGRAMOWANIA  - PODSTAWY BAZ DANYCH I JĘZYKA SQL:

1. Zna podstawowe pojęcia dotyczące baz danych.

2. Zapoznał się z dobrymi praktykami przy tworzeniu baz danych

3. Potrafi wymienić kilka praktycznych przykładów wykorzystania baz danych

4. Potrafi stworzyć prostą bazę danych 5. Wie jak napisać zapytania do bazy danych (zapytania z parametrem, CRUD)

 

CENA KURSU:

Online: 220 zł

Kurs składa się z 4 spotkań online 2 x 45 minut. Cena za kurs to 220 zł (opłata jednorazowa).

 

Stacjonarnie: 240 zł

Kurs składa się z 4 spotkań online 2 x 45 minut. Cena za kurs to 240 zł (opłata jednorazowa).

 

 

TERMIN KURSY:

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU:

4 - 8 Osób