KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY APLIKACJE MOBILNE - ANDROID

 

SZKOLENIE - NAUCZANIE W JĘZYKU PYTHON

Nauczyciele i pedagodzy

 

OPIS SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU PYTHON:

Kurs online “Python” to propozycja dla nauczycieli, którzy chcą nauczyć się podstaw programowania z wykorzystaniem języka Python. W trakcie kursu zostaną przedstawione zagadnieniami związanymi z tworzeniem aplikacji komputerowych takimi jak: zmienne, operacje na zmiennych, formatowanie danych, instrukcje warunkowe oraz pętle, podstawy programowania obiektowego oraz tworzenie prostego interfejsu graficznego

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

 

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA ONLINE:

Zajęcia online to NIE webinar ani NIE kurs jak na Youtube! W trakcie zajęć online każdy uczestnik widzi ekran trenera, słyszy co mówi, a trener widzi wszystko to co robią i mówią uczestnicy (widzi ekran każdego uczestnika). Każdy uczestnik może zadawać pytania głosowo, a trener może odpowiedzieć na każde pytanie i dokładnie wskazać, gdzie jest błąd i jak go naprawić.

Każdy uczestnik otrzymuje dokładną instrukcje łączenia się do lekcji online oraz używania programów na zajęciach. Nie ma konieczności instalacji jakichkolwiek narzędzi na komputerze. Potrzebny jest jedynie mikrofon (który jest wbudowany we wszystkie laptopy) i łącze internetowe. W razie problemów służymy pomocą techniczną.

 

CZAS TRWANIA I CENA SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU PYTHON:

10 godzin lekcyjnych, 5 spotkań 2 x 45 minut plus przerwa. Cena za kurs 400 zł (40 zł za godzinę lekcyjną). 

 

TERMINY SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU PYTHON:

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU PYTHON:

4 - 8 Osób

 

PROGRAM SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU PYTHON:

(5 spotkań = 10 godzin lekcyjnych)

1. PYTHON – „Podstawowe elementy związane z programowaniem”

Celem lekcji będzie przedstawienie podstawowych elementów wykorzystywanych w programowaniu: instalacja Pythona, przedstawienie oraz konfiguracja środowiska pracy, zmienne, instrukcje warunkowe oraz pętle.

2. PYTHON – „Podstawowe elementy związane z programowaniem cz.2”.

Na tym spotkaniu zapoznamy się z zagadnieniami takimi jak funkcje, generowanie liczb pseudolosowych, praca z plikami, moduły oraz biblioteka turtle. Poznamy także struktury danych takie jak listy czy słowniki.

3. PYTHON - „Koncepcja programowania obiektowego”.

Celem spotkania będzie przedstawienie koncepcji programowania obiektowego. Poznamy czym są klasy i obiekty i do czego możemy je wykorzystać.

4. PYTHON - „GUI – czyli graficzny interfejs użytkownika”.

Zapoznamy się z zagadnieniem tworzenia podstawowego interfejsu użytkownika za pomocą biblioteki tkinter.

5. PYTHON - „Projekt - Menadżer uczniów”

Celem spotkania będzie utrwalenie i praktyczne wykorzystanie poznanej wiedzy poprzez realizację projektu „Menadżer uczniów”, który posiadał będzie między innymi możliwość dodawania i usuwania uczniów, zapisywania i odczytywania listy uczniów z pliku czy losowanie ucznia do odpowiedzi.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU PYTHON:

1. Wie czym jest programowanie oraz jak działają programy komputerowe

2. Zna pojęcie zmiennej, stałej oraz podstawowe typy danych

3. Potrafi programować wykonywać podstawowe operacje na zmiennych

4. Wie w jaki sposób wprowadzać dane do programów oraz prezentować wyniki ich działania

5. Potrafi sterować przepływem programu za pomocą instrukcji warunkowych

6. Wie czym są i jak wykorzystać w programach pętle

7. Zna podstawowe struktury danych (listy, słowniki)

8. Potrafi wykorzystać bibliotekę turtle do rysowania

9. Zna i rozumiem koncepcję programowania obiektowego 8. Potrafi tworzyć prosty interfejs graficzny