KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY APLIKACJE MOBILNE - ANDROID

 

SZKOLENIE - NAUCZANIE W JĘZYKU SCRATCH

Nauczyciele i pedagodzy

 

OPIS SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU SCRATCH:

Kurs „Podstawy Scratcha” to możliwość poznania podstawowych i zaawansowanych elementów środowiska programowania Scratch pod okiem doświadczonych trenerów. Podczas kursu zaprezentowane zostaną krok po kroku wszelkie możliwości środowiska Scratch poprzez tworzenie profesjonalnych gier i animacji. Każdy temat poruszony będzie w kontekście wykorzystania środowiska w edukacji dzieci i młodzieży.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

 

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA ONLINE:

Zajęcia online to NIE webinar ani NIE kurs jak na Youtube! W trakcie zajęć online każdy uczestnik widzi ekran trenera, słyszy co mówi, a trener widzi wszystko to co robią i mówią uczestnicy (widzi ekran każdego uczestnika). Każdy uczestnik może zadawać pytania głosowo, a trener może odpowiedzieć na każde pytanie i dokładnie wskazać, gdzie jest błąd i jak go naprawić.

Każdy uczestnik otrzymuje dokładną instrukcje łączenia się do lekcji online oraz używania programów na zajęciach. Nie ma konieczności instalacji jakichkolwiek narzędzi na komputerze. Potrzebny jest jedynie mikrofon (który jest wbudowany we wszystkie laptopy) i łącze internetowe. W razie problemów służymy pomocą techniczną.

 

CZAS TRWANIA I CENA SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU SCRATCH:

10 godzin lekcyjnych, 5 spotkań 2 x 45 minut plus przerwa. Cena za kurs 400 zł (40 zł za godzinę lekcyjną). 

 

TERMINY SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU SCRATCH:

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU SCRATCH:

4 - 8 Osób

 

PROGRAM SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU SCRATCH:

(5 spotkań = 10 godzin lekcyjnych)

1. Szkolna animacja

Podczas zajęć stworzona zostanie prosta animacja pokazująca podstawy środowiska programowania Scratch. Wszelkie elementy poznane w trakcie pierwszych zajęć zostaną wykorzystane w późniejszych lekcjach.

2. Labirynt

Ucieczka z labiryntu to jeden z najbardziej popularnych motywów wykorzystywanych w różnych grach komputerowych. Podczas lekcji poznane zostaną zasady działania interakcji z kolorami i obiektami. Dodatkowo podjęty zostanie temat tła.

3. Coin Collector

Wprowadzenie zmiennych i nauka podstaw systemów punktacji. Poznana zostanie mechanika działania instrukcji warunkowej w prostej grze polegającej na unikach i zbieraniu przedmiotów.

4. Maszyna losująca

Czwarta lekcja poświęcona jest zagadnieniom losowania w programowaniu. Uczestnikom zostanie również przedstawione środowisko gier komputerowych i aplikacji znanych dobrze dzieci i młodzieży.

5. Kalkulator

Celem lekcji jest podsumowanie poznanych elementów oraz wprowadzenie matematycznych narzędzi występujących w środowisku programowania Scratch dzięki stworzeniu prostego programu kalkulatora.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU SZKOLENIA - NAUCZANIE W JĘZYKU SCRATCH:

1. Poznanie podstawowych i zaawansowanych elementów programowania

2. Umiejętność wykorzystania w programowaniu takich pojęć jak: pętla, listowanie, instrukcje warunkowe, losowanie

3. Znajomość układu współrzędnych

4. Zaawansowana obsługa komputera w kontekście łączy internetowych, serwerów itp.

5. Wiedza z zakresu programowania graficznego oraz blokowego

6. Zdolność poruszania się po skryptach i programach i wykorzystywania ich w praktyce

7. Umiejętność wykorzystania elementów środowiska Scratch w edukacji dzieci i młodzieży