KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STRONY INTERNETOWE

 

KURS WAKACYJNY - WSTĘP DO TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH

7 i 8 klasa szkoły podstawowej

Liceum

 

 

OPIS WAKACYJNEGO KURSU PROGRAMOWANIA - WSTĘP DO TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH:

Zajęcia dla uczniów, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę ze stronami internetowymi. Kurs zawiera przyjazne wprowadzenie w świat języka znaczników HTML oraz sposobu stylizowania wyglądu stron przy pomocy stylów CSS. Wprowadzane są również podstawy języka JavaScript.

Po ukończeniu kursu wakacyjnego zachęcamy do kontynuacji zajęć na kursie "Wstęp do programowania i hackingu".

 

PROGRAM WAKACYJNEGO KURSU PROGRAMOWANIA - WSTĘP DO TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH:

(5 spotkań = 10 godzin lekcyjnych):

1. HTML - „Plan lekcji”

Lekcja ma za zadanie wprowadzić uczniów w zagadnienia związane z tworzeniem stron internetowych. Uczniowie poznają podstawy języka HTML i stworzą swoją pierwszą stronę: „Plan lekcji”.

2. HTML - „Formularz rejestracyjny”

Druga lekcja będzie obejmować bardziej zaawansowane elementy języka HTML. Zostanie omówiony sposób tworzenia formularzy na stronach internetowych. Uczniowie stworzą formularz rejestracyjny.

3. CSS - „Własna strona”

Celem lekcji jest wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów. Uczniowie poznają język CSS, który opisuje formę prezentacji stron www, a co za tym idzie umożliwia zmianę ich w wyglądu w wygodny sposób. Każdy z uczestników kursu, wykona również własną stronę internetową.

4. Java script - „Kalkulator”

Lekcja jest wprowadzeniem w tajniki języka Java script, który zapewnia interakcję użytkownika ze stroną www. Uczniowie wykonają aplikację – „Kalkulator”.

5. Java script – „Sygnalizator świetlny”

Lekcja zawiera bardziej rozszerzone zagadnienia języka Java script. Uczniowie poznają pętle oraz stworzą własne funkcje, wykonujące określone zadania. Zostanie zrealizowany bardziej zaawansowany projekt – „Sygnalizator świetlny”.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU WAKACYJNEGO KURSU PROGRAMOWANIA - WSTĘP DO TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH:

1. Podstawy działania stron internetowych i narzędzia do ich tworzenia

2. Elementarne tagi języka HTML.

3. Stylowanie stron internetowych z wykorzystaniem CSS.

4. Podstawy języka JavaScript, składnia oraz zastosowanie.

 

CENA WAKACYJNEGO KURSU PROGRAMOWANIA - WSTĘP DO TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH:

33 zł za 45 minut zajęć.

Kurs składa się z 5 spotkań 2 x 45 minut. Cena za kurs to 330 zł (opłata jednorazowa).

 

TERMIN KURSY:

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW WAKACYJNEGO KURSU PROGRAMOWANIA - WSTĘP DO TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH:

5- 12 Osób