NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI

Warsztaty nowoczesnego nauczania dla kadry nauczycielskiej:
nauczanie podstaw programowania oraz nauczanie online

 

nauczyciel przyszlosci

OPIS WARSZTATÓW NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI

„Nauczyciel Przyszłości” to akcja skierowana do kadry nauczycielskiej, zwłaszcza nauczycieli informatyki oraz nauczycieli wczesnoszkolnych, ale także osób uczących innych przedmiotów oraz pedagogów pracujących w szkolnych świetlicach.

Celem warsztatów jest wprowadzenie nauczycieli w tematykę nauczania podstaw programowania w języku Scratch, Python i HTML oraz narzędzi wspomagających nauczanie zdalne.

Program obejmuje cztery warsztaty tematyczne: „Nauczanie programowania w języku Scratch”, „Nauczanie programowania w języku Python”, "Nauczanie programowania w języku HTML" oraz „Nauczanie online”.

Pierwsze trzy szkolenia składają się z 2 zajęć i są w szczególności adresowane do nauczycieli informatyki. „Nauczanie programowania w języku Scratch” dostosowane jest także do programu nauczania w klasach 1-3 i polecane jest przede wszystkim nauczycielom wczesnoszkolnym oraz pedagogom prowadzącym zajęcia w szkolnych świetlicach.

Czwarty warsztat - "Nauczanie online", obejmujący 2 spotkania, kierujemy natomiast do całej kadry nauczycielskiej, a także do dyrekcji szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Udział nauczycieli w warsztatach jest nieodpłatny. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani pedagodzy i mogą skorzystać ze wszystkich bloków tematycznych lub zapisać się na wybrane przez siebie zajęcia.

Udział w szkoleniach zostanie potwierdzony zaświadczeniem o odbyciu szkolenia.

Pierwsze zajęcia startują 17 sierpnia 2020 roku.

 

PRELEGENCI

Prelegenci webinarów to doświadczeni i aktywni zawodowo programiści oraz specjaliści nauczania online.

 

 

PATRONI HONOROWI POPRZEDNIEJ EDYCJI

Warsztaty Koduj z Gigantami