KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STRONY INTERNETOWE

 

KURS STRONY INTERNETOWE

Szkoła podstawowa klasy 4-6

 

 

OPIS KURSU STRONY INTERNETOWE:

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs „Python w Minecrafcie”. Kurs ten obejmuje podstawy tworzenia stron internetowych. Zajęcia zawierają przyjazne wprowadzenie w świat języka znaczników HTML oraz sposobu stylizowania wyglądu stron przy pomocy stylów CSS. Wprowadzane są również podstawy języka JavaScript. Efektem końcowym jest stworzenie własnych stron oraz opublikowanie ich w sieci. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

 

CENA KURSU STRONY INTERNETOWE:

950 zł

Semestr składa się z 14 spotkań, raz w tygodniu 2 x 45 minut. Cena za semestr przy 14 spotkaniach to 950 zł. Opłata może być jednorazowa lub rozłożona na miesięczne raty. Cena za jedno spotkanie 2 x 45 minut to 68 zł.

Zadowolenie albo zwrot pieniędzy - po pierwszych zajęciach uczeń może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w kursie, a my zwrócimy wpłaconą zaliczkę.

 

CZAS TRWANIA KURSU STRONY INTERNETOWE:

Dwa semestry (28 spotkań), spotkanie raz w tygodniu, trwająca 2 x 45 minut plus 5 minut przerwy.

 

TERMINY KURSU STRONY INTERNETOWE:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 16.40-20.00

Soboty w godzinach 10.00-16.50

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU STRONY INTERNETOWE:

5- 12 Osób

 

PROGRAM KURSU STRONY INTERNETOWE:

Semestr I (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. HTML - Pierwsza strona www

Celem lekcji Zapoznanie ze sposobami tworzenia stron internetowych, wytłumaczenie czym jest HTML, CSS i JavaScript. Poznanie środowiska do tworzenia stron internetowych. Wytłumaczenie jak działają strony internetowe.

2. HTML - Podstawowe tagi HTML

Celem lekcji jest przedstawienie podstawowych tagów HTML służących do pogrubiania, pochylania, podkreślania, oznaczania, stylowania itd. Zapoznanie ze sposobami wstawiania linków do stron internetowych oraz wstawiania obrazków.

3. HTML - Tabele

Celem lekcji jest zapoznanie z tagami do wstawianie różnych rodzajów tabel do strony. Stworzenie strony z tabelą tabliczki mnożenia.

4. HTML - Listy, IFrame

Celem lekcji jest zapoznanie się z tagami pozwalającymi na dodawanie dwóch rodzajów list oraz wstawianie odnośników do zewnętrznych stron. Stworzenie strony z listami wymarzonych destynacji podróży dzieci.

5. HTML - Formularze cz. I

Celem lekcji jest zapoznanie ze sposobami tworzenia formularzy za pomocą różnych komponentów – pól tekstowych, przycisków, pól wyboru, list rozwijanych itd. Stworzenie formularzy wyboru ulubionej gry, samochodu oraz formularz rejestracyjnego.

6. HTML - Formularze cz. II

7. Własna strona uczniów

W trakcie zajęć uczniowie samodzielnie pod okiem instruktora będą tworzyć stronę internetową na wybrany przez siebie temat. Przykładowy temat – strona o planetach w układzie słonecznym

8. CSS - Wprowadzenie

Celem lekcji jest omówienie sposobów upiększania stron internetowych przy pomocy CSS.

9. CSS - Stylowanie bloków.

Celem lekcji jest zapoznanie ze sposobami stylowania tła, ustawiania rozmiarów, położenia elementów, marginesów oraz obramowania. Stworzenie prostego bloga.

10. CSS - Obramowanie i stylowanie tabel

Celem lekcji jest zapoznanie ze sposobami stylowania tabel. Stworzenie stylowanej strony producentów telefonów

11. CSS - Stylowanie linków i list

Celem lekcji jest zapoznanie ze sposobami stylowania linków i list.

12. Podsumowanie css i html – quiz oraz zadania

Celem lekcji jest podsumowanie zdobytej wiedzy poprzez quiz oraz rozwiązywanie zleconych przez nauczyciela zadań

13. Własna strona uczniów

W trakcie zajęć uczniowie samodzielnie, pod okiem instruktora będą tworzyć stronę internetową na wybrany przez siebie temat z wykorzystaniem HTML i CSS. Przykładowy temat – strona o ulubionym zwierzaku.

14. JavaScript - Wprowadzenie

Celem lekcji jest omówienie języka JavaScript, jego podstawowej składni oraz zastosowania do tworzeni interaktywnych stron internetowych. Lekcja stanowi wprowadzenie do kolejnego semestru.

 

Semestr II (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

15. Przypomnienie materiału

16. JavaScript – zmienne

Kursanci zapoznają się z pojęciem zmiennej, sposobem jej deklaracji oraz wykorzystania. Stworzenie strony z sygnalizatorem świetlnym.

17. JavaScript – listy

Celem lekcji jest zapoznanie się z pojęciem listy jak oraz utworzenie strony wykorzystującej ten element.

18. JavaScript – Instrukcja warunkowa IF.

Celem lekcji jest zapoznanie z instrukcją warunkową „if”. Stworzenie strony podpowiadającej, jak należy się witać w zależności od godziny i języka.

19. Powtórzenie materiału i quiz

20. JavaScript – Pętla for

Celem lekcji jest nauka pętli for i jej zastosowań. Na lekcji zostanie zbudowana aplikacja, która będzie sprawdzać ile razy komputer musiał zgadywać jaką liczbę podaliśmy w polu tekstowym.

21. JavaScript - Pętla while

Celem lekcji jest nauka pętli while i jej zastosowań.

22. JavaScript – Funkcje

Celem lekcji jest poznanie funkcji. W trakcie lekcji stworzona zostanie strona generująca wyniki zawodów sportowych.

23. JavaScript – Tester refleksu cz. I

Celem jest rozpoczęcie tworzenia gry przeglądarkowej polegającej na testowaniu refleksu.

24. Java Script - Tester refleksu cz. II

Rozwój gry „tester refleksu”.

25. JavaScript - Tester refleksu cz. III

Zakończenie projektu „tester refleksu”.

26. JavaScript - Konto Bankowe cz. I

Celem lekcji jest wykonanie prostą aplikacji bankowej, w której będziemy mogli przechowywać nasze wirtualne pieniądze i wysyłać wirtualne przelewy.

27. JavaScript - Konto Bankowe cz. II

Rozwój aplikacji bankowej, dodanie nowych funkcjonalności do aplikacji bankowej, czyli przelewy wychodzące i historię przelewów.

28. Podsumowanie – quiz, rozdanie certyfikatów oraz przestawienie materiału na kolejnym kursie

Celem lekcji jest podsumowanie zdobytej wiedzy oraz przedstawienie materiału na kolejny kurs – tworzenie gier trójwymiarowych w Alice 3. Na zajęciach rozdane zostaną certyfikaty ukończenia kursu.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU STRONY INTERNETOWE:

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu I semestru:

1. Podstawy działania stron internetowych.

2. Narzędzia do tworzenia stron.

3. Elementarne tagi języka HTML.

4. Tworzenie tabel, list, sekcji.

5. Wstawianie zewnętrznych stron na swoje strony.

6. Tworzenie formularzy.

7. Stylowanie stron internetowych z wykorzystaniem CSS.

8. Dołączanie arkuszy stylów do stron internetowych.

9. Stylowanie bloków, list, tabel i innych elementów.

10. Tworzenie własnych stron internetowych na dowolny temat.

11. Publikacja stron w internecie.

 

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu II semestru:

1. Podstawy języka JavaScript, składnia oraz zastosowanie

2. Dołączanie skyptów do stron internetowych.

3. Podstawowe elementy języka, niezbędne do tworzenia zaawansowanych stron: zmienne, tablice, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje

4. Tworzenie rozbudowanych, interaktywnych stron.

5. Tworzenie gier przeglądarkowych.

6. Umiejętność tworzenia animacji na stronach internetowych.

 

Po tym kursie część uczniów, którzy będą już w 7 klasie przechodzą na kurs „Wstęp do programowania i hackingu”, na którym będą uczyć się zaawansowanego języka programowania c#, który umożliwia tworzenie różnorodnych aplikacji oraz gier. Uczniowie, którzy będą jeszcze w 5 lub 6 klasie, zostają przepisani na kurs „Programowanie w Alice 3D”, w trakcie którego poznają silnik do tworzenia gier trójwymiarowych z wykorzystaniem języka blokowo – tekstowego (połączenie przeciągania bloków kodu z pisaniem własnych komend).