KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STRONY INTERNETOWE

 

KURS STRONY INTERNETOWE

Stacjonarne i Online

Szkoła podstawowa klasy 4-6

 

 

OPIS KURSU STRONY INTERNETOWE:

Kurs ten obejmuje podstawy tworzenia stron internetowych. Zajęcia zawierają przyjazne wprowadzenie w świat języka znaczników HTML oraz sposobu stylizowania wyglądu stron przy pomocy stylów CSS. Wprowadzane są również podstawy języka JavaScript. Efektem końcowym jest stworzenie własnych stron oraz opublikowanie ich w sieci. Kurs dla uczniów, którzy ukończyli kurs “Roblox z LUA”. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

 

CENA KURSU STRONY INTERNETOWE:

1050 zł

Semestr składa się z 14 spotkań, raz w tygodniu 2 x 45 minut. Cena za semestr przy 14 spotkaniach to 1050 zł. Opłata może być jednorazowa lub rozłożona na miesięczne raty. Cena za jedno spotkanie 2 x 45 minut to 75 zł.

Zadowolenie albo zwrot pieniędzy - po pierwszych zajęciach uczeń może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w kursie, a my zwrócimy wpłaconą zaliczkę.

 

CZAS TRWANIA KURSU STRONY INTERNETOWE:

Dwa semestry (28 spotkań), spotkanie raz w tygodniu, trwająca 2 x 45 minut plus 5 minut przerwy.

 

TERMINY KURSU STRONY INTERNETOWE:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 16.40-20.00

Soboty w godzinach 10.00-16.50

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU STRONY INTERNETOWE:

5- 12 Osób

 

PROGRAM KURSU STRONY INTERNETOWE:

Semestr I (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. „Pierwsza strona WWW”

Przedstawiona zostanie struktura dokumentu HTML. Każdy uczestnik zostanie zapoznany z edytorem online-Glitch. Zostaną pokazane podstawowe znaczniki, umożliwiające dodawanie treści na stronie takich jak np. nagłówki, tekst oraz hiperłącza.

2. „Grafika i multimedia na stronie”.

Na lekcji zostanie pokazane jak dodać zasoby pochodzące z innych stron. Uczniowie dodadzą na swojej stronie obrazy, ikonki ,filmy, dokument pdf, interaktywną mapę. Każdy uczestnik stworzy projekt „Moje miasto”.

3. „Blog kulinarny”

Uczniowie przygotują projekt bloga kulinarnego. Poznają listy i ich rodzaje a także język CSS za pomocą, którego zmienią wygląd swojej strony. Ponadto każdy uczestnik zaimportuje i użyje w swoim projekcie wybrane czcionki Google Fonts oraz system dodawania komentarzy Disqus.

4. „ Blog kulinarny-ciąg dalszy”

Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.

5. „Ranking telefonów”

Prezentacja danych odbędzie się za pomocą tabel. Uczniowie nauczą się tworzyć oraz odpowiednio formatować tabele. Uczestnicy przygotują tabelę w której zestawią ze sobą według nich najlepsze telefony i umieszczą w tabeli najważniejsze informacje o danym telefonie.

6. „Formularze”

Celem lekcji jest zapoznanie się ze sposobami tworzenia formularzy za pomocą różnych komponentów – pól tekstowych, przycisków, pól wyboru, list rozwijanych. Na zajęciach zostanie przygotowany obszerny formularz kontaktowy.

7. „Własna strona uczniów-quiz”

Na zajęciach uczniowie tworzą stronę na wybrany przez siebie temat, strona powinna zawierać jak najwięcej elementów poznanych do tej pory.

8. „Mój pupil”

Celem lekcji jest zapoznanie się ze znacznikiem

9. „Sklep lego”
 
Celem zajęć będzie stworzenie strony informacyjnej sklepu lego, zawierającego logo, baner, favicon, czcionki Google Fonts, interaktywne menu oraz podstronę z formularzem kontaktowym.
 
10. „Sklep lego-ciąg dalszy”
 
Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.
 
11. „Restauracja”
 
Celem zajęć będzie stworzenie strony restauracji. Strona będzie posiadać wydzielone sekcje, menu, galerie oraz stopkę z kontaktem i lokalizacją.
 
12. „Restauracja-ciąg dalszy”
 
Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.
 
13. „Własna strona uczniów-quiz”
 
Na zajęciach uczniowie tworzą stronę na wybrany przez siebie temat, strona powinna zawierać jak najwięcej elementów poznanych do tej pory.
 
14. „Wstęp do JavaScript”.
 
Automatyczna galeria restauracji Na zajęciach zostanie udoskonalony projekt restauracji, za pomocą języka JavaScript zostanie dodana automatyczna galeria. 

 

Semestr II (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. „Zmienne i operatory”.

Celem lekcji jest przypomnienie dzieciom czym są zmienne. Nauczą się je tworzyć oraz wykorzystywać je w języku JavaScript. Dodatkowe uczestnicy poznają różne rodzaje operatorów arytmetycznych oraz przypisania.

2. „Instrukcja warunkowa-decyzje”

Celem lekcji jest przypomnienie dzieciom czym jest instrukcja warunkowa. Uczniowie poznają sposób tworzenia instrukcji warunkowych w języku JavaScript. Uczestnicy poznają operatory logiczne służące to tworzenia rozbudowanych warunków, a także instrukcje switch.

3. „Funkcje”

Celem lekcji jest poznanie przez uczestników funkcji. Dodatkowo uczestnicy poznają popularne metody operacji na typach tekstowych

4. „Tablice”

Celem lekcji jest poznanie przez uczestników Tablic. Uczestnicy poznają popularne operacje na tablicach.

5. „Pętle”

Celem lekcji jest poznanie przez uczestników pętli. Uczestnicy poznają pętle for oraz while i wykorzystają je w zadaniach.

6. „Obiekty”

Celem lekcji jest poznanie przez czym są i jak tworzy się obiekty w JavaScript.

7. „Powtórzenie wiadomości-quiz”

8. „DOM”

Celem lekcji jest poznanie przez uczestników idei DOM. Uczestnicy stworzą proste interakcje na stronie internetowej.

9. „Lista zadań”

Celem lekcji będzie przygotowanie listy do której będziemy mogli dodawać nowe zadania oraz usuwać już te wykonane. Całość będzie można wydrukować.

10. „Wisielec”

Celem zajęć będzie stworzenie gry Wisielec (szubienica) która, polega na odgadywaniu słów.

11. „Wisielec-ciąg dalszy”

Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.

12. „Gra w kości”

Celem zajęć będzie stworzenie rozbudowanej gry dla dwóch graczy polegającej na rzucaniu kością i zdobywaniu punktów. Dodatkowo w grze określimy warunki zwycięstwa i przegranej, utraty punktów.

13. „Gra w kości-ciąg dalszy”

Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.

14. „Lekcja pokazowa C#”

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU STRONY INTERNETOWE:

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu I semestru:

1. Podstawy działania stron internetowych.

2. Narzędzia do tworzenia stron.

3. Tworzenie tabel, list, sekcji.

4. Tworzenie formularzy.

5. Wie jak stworzyć panel nawigacyjny

6. Stylowanie stron internetowych z wykorzystaniem CSS.

7. Stylowanie bloków, list, tabel i innych elementów.

8. Tworzenie własnych stron internetowych na dowolny temat.

 

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu II semestru:

1. Podstawy języka JavaScript, składnia oraz zastosowanie.

2. Dołączanie skryptów do stron internetowych.

3. Podstawowe elementy języka, niezbędne do tworzenia zaawansowanych stron: zmienne, tablice, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje, obiekty.

4. Tworzenie rozbudowanych, interaktywnych stron.

5. Tworzenie gier przeglądarkowych.