KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH

 

KURS TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH

Stacjonarne i Online

7 i 8 klasa szkoły podstawowej

 

 

OPIS KURSU TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH:

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs „Wstęp do programowania”. Zajęcia z gier komputerowych prowadzone są w języku C#. Uczestnik poznaje sposoby i metodologię tworzenia gier komputerowych, zarówno dwu- jak i trójwymiarowych. W trakcie zajęć powstają pełnoprawne gry: platformowe oraz fps. Jako silnik do tworzenia gier w trakcie zajęć wykorzystywany jest UNITY 3D. W drugim semestrze część lekcji poświęcona będzie modelowaniu elementów trójwymiarowych w Blenderze. Po tym kursie uczeń jest w stanie samodzielnie stworzyć rozbudowaną grę komputerową. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

 

CENA KURSU TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH:

1150 zł

Semestr składa się z 14 spotkań, raz w tygodniu 2 x 45 minut. Cena za semestr przy 14 spotkaniach to 1150 zł. Opłata może być jednorazowa lub rozłożona na miesięczne raty. Cena za jedno spotkanie 2 x 45 minut to 82 zł.

Zadowolenie albo zwrot pieniędzy - po pierwszych zajęciach uczeń może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w kursie, a my zwrócimy wpłaconą zaliczkę.

 

CZAS TRWANIA KURSU TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH:

Dwa semestry (28 spotkań), spotkanie raz w tygodniu, trwająca 2 x 45 minut plus 5 minut przerwy.

 

TERMINY KURSU TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 16.40-20.00

Soboty w godzinach 10.00-16.50

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH:

5- 12 Osób

 

PROGRAM KURSU TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH:

Semestr I (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. Przypomnienie materiału z C#.

2. Zapoznanie ze środowiskiem Unity3D – hierarchia, widok gry, widok świata, komponenty – pierwsza gra 2D “UFO”.

3. UFO c.d. – praca z kamerą, oświetleniem, obiekt gracza, plansza, assetsy.

4. Rozpoczęcia prac na grą „Infinite runner” - Game Design Document i wstępne projektowanie.

5. Gracz i szkielet świata gry – collidery, rigidbody, fizyka postaci. Quiz.

6. Przewijanie świata, zliczanie wyniku - poznanie sposobów implementacji zdobywania i tracenia punktów.

7. Przeciwnicy, spawnowanie przeszkód - modelowanie obiektów i programowanie ich logiki, prefabrykaty.

8. Koniec gry, restart – implementacja logiki zarządzającej cyklem życia gry, obsługa SceneManagera.

9. Animacja gracza, grafika świata.

10. Monety, platformy, przepaści – dodanie elementów do zbierania, niszczenia oraz dodatkowych przeszkód i power-upów. Quiz.

11. Tworzenie poziomów trudności gry.

12. Implementacja nieśmiertelności gracza oraz magnesu.

13. Zaawansowany UI, dodanie atrakcyjnego menu gry oraz zmiana animacja wyglądu gracza.

14. Unity Ads - możliwość zarobku na stworzonej grze, dodawanie reklam do gry oraz wydanie gry w Google Play oraz AppStore.

 

Semestr II (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. Przypomnienie interfejsu Unity i wprowadzenie do tematyki gier 3D.

2. Rozpoczęcie prac nad grą FPS - budowanie świata gry i terenu.

3. Budowanie świata gry - statyczne obiekty.

4. Dodanie gracza, zaprogramowanie obsługi oddawania strzałów.

5. Rozpoczęcie prac nad modelem broni - wstęp do Blendera - interfejs i podstawowe pojęcia związane z modelowanie 3D. Quiz.

6. Modelowanie broni - podstawowe narzędzia i modyfikatory.

7. Teksturowanie broni.

8. Renderowanie w Blenderze, eksport do Unity.

9. Przygotowanie przeciwnika, wstęp do sztucznej inteligencji w grach. Quiz.

10. Sztuczna inteligencja przeciwnika cd.

11. System walki - obrażenia, interfejs użytkownika.

12. Przygotowanie zagadki w grze.

13. Dodanie pancerza, apteczek, ograniczonej amunicji.

14. Quiz, ostatnie poprawki, budowanie gry, omówienie możliwości wydawania własnych gier.

 

Na wszystkich lekcjach programowanie odbywa się z wykorzystaniem języka C#.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH:

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu I semestru:

1. Umiejętność uruchomienia programu w Unity3D, skompilowania go i debugowania.

2. Znajomość podstawowych elementów środowiska – hierarchii, widoku gry, widoku świata.

3. Wiedza, czym jest transform, rigidbody, collider i znajomość ich rodzajów oraz zastosowania.

4. Umiejętność dodania odpowiedniego światła do scen gry i wiedza o rodzajach światła.

5. Znajomość assestsów.

6. Umiejętność dodania skryptów do komponentów.

7. Wiedza, czym są materiały, shadery, tekstury.

8. Umiejętność zaprogramowania rotacji, skalowania obiektu.

9. Poznanie pojęcia prefabrykatu.

10. Znajomość podstawowych trybów pracy kamery.

11. Wiedza na temat możliwości monetyzacji stworzonej gry.

 

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu II semestru:

1. Poznanie trójwymiarowy układ współrzędnych i znajomość różnic pomiędzy koordynatami lokalnymi i globalnymi

2. Wiedza o budowie gier typu FPS.

3. Poznanie systemów Raycast i Pathfinding w Unity.

4. Znajomość podstaw modelowania i teksturowania w Blenderze.

5. Umiejętność eksportu modeli z Blendera i importu do Unity.

6. Znajomość podstaw sztucznej inteligencji w grach.

7. Umiejętność tworzenie interfejsów użytkownika i menu.

8. Znajomość możliwości wydawania stworzonych gier