Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs Zaawansowane bazy danych i język SQL

Propozycja dla uczniów, którzy mają opanowane podstawy baz danych. Podczas lekcji przekazywana jest wiedza na temat praktycznego wykorzystania baz danych w działaniu stron internetowych.


Propozycja dla uczniów, którzy mają opanowane podstawy baz danych. Podczas lekcji przekazywana jest wiedza na temat praktycznego wykorzystania baz danych w działaniu stron internetowych.

  • 5 spotkań (raz w tygodniu)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (12)


za kurs 425,00 zł

Zapisy i terminarz

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs "Ekspert baz danych i języka SQL” to propozycja dla uczniów którzy ukończyli kurs zaawansowany i nadal chcą rozwijać się dalej i zapoznać z kolejnymi funkcjami języka SQL oraz wykorzystania baz danych w praktyce. Podczas kursu uczestnicy rozszerzą wiedzę w zakresie łączenia baz danych ze stronami internetowymi przy pomocy języka PHP. Na zajęciach uczestnik pozna podstawy PHP potrzebne do pobierania danych z bazy i dynamicznego generowania stron. W kursie kładziemy nacisk na praktyczne ćwiczenia a wiedza teoretyczna dotyczy aspektów omawianych na lekcji tak, aby uczeń zrozumiał temat i nie został nimi znudzony.

Program kursu

PHP jest to język skryptowy pozwalający tworzyć logikę strony internetowej, przez co pozwala np. wyświetlać dane z bazy danych, poprzez wygenerowanie odpowiedniego kodu HTML. Celem zajęć będzie przedstawienie zagadnień dotyczących języka PHP – tak, aby uczeń zaznajomił się z podstawami działania i pisania kodu w tym języku i potrafił go wykorzystać według zapotrzebowania oraz praktyczne wykorzystanie języka SQL w realnych zastosowaniach!
Logowanie to coś co występuje praktycznie na każdej stronie internetowej w obecnych czasach, dlatego też nie mogło tego zabraknąć w tym kursie. Podczas zajęć zaimplementujemy stronę, która autoryzuje użytkowników na podstawie loginu i hasła, zostaną przedstawione zasady działania tego mechanizmu oraz stworzenie strony, która udostępnia zasoby tylko dla zalogowanych.
Podczas kursu HTML uczniowie utworzyli formularz kontaktowy który niestety nie miał zaimplementowanej logiki działania - czas to zmienić i stworzyć brakującą część. Na tej lekcji uczniowie rozbudują swoją stronę o dodatkowe możliwości - strona będzie pozwalała na wysłanie maila kontaktowego do autora strony, a sam autor strony będzie miał listę wiadomości od odwiedzających.
Bardzo często zdarza się, że strony WWW wymagają rozbudowy o nowe funkcje lub dodanie do zwykłej strony logiki działania. W tej lekcji zadaniem uczniów będzie stworzenie logiki oraz bazy danych dla już istniejącej i gotowej strony.
Na lekcji zostaną wykorzystane wszystkie możliwości języka SQL pozwalające na przechowywanie dużej ilości danych oraz stworzenie odpowiednich zapytań tak, aby uzyskać pożądane dane z bazy i ułatwić pracę pracownikom biblioteki poprzez zaimplementowanie systemu obsługi biblioteki.

W ramach zajęć otrzymujesz:

Miejsce na dodatkowy tekst