Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych tworzeniem i zarządzaniem bazami danych w oparciu o język SQL. Podczas zajęć omawiane są nie tylko bazy danych, ale również ich wykorzystanie w przyszłości w komercyjnych rozwiązaniach w biznesie i życiu codziennym.


Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych tworzeniem i zarządzaniem bazami danych w oparciu o język SQL. Podczas zajęć omawiane są nie tylko bazdy danych ale również ich wykorzystanie w przyszłości w komercyjnych rozwiązaniach w biznesie i życiu codziennym.

  • 5 spotkań (raz lub kilka razy w tyg.)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (12)


za kurs 375,00 zł

Zapisy i terminarz

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs “Podstawy baz danych i języka SQL” to propozycja dla uczniów, którzy chcą nauczyć się i zapoznać się ze sposobem działania baz danych i praktycznego ich wykorzystania w kontekście tworzenia zaawansowanych rozwiązań wykorzystywanych niemalże w każdej aplikacji internetowej (webowej) potrzebnej do prawidłowego działania wielu aplikacji. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z tworzeniem baz danych i pracy z nimi wykorzystując język SQL. Do tego celu zostanie wykorzystany język zapytań do bazy danych – SQL, który jest uniwersalny i wykorzystywany powszechnie w biznesie i projektach komercyjnych.

Program kursu

Celem lekcji będzie zapoznanie uczestników z terminem baz danych oraz podstawami budowania zapytań. Każdy z uczestników podczas zajęć przećwiczy podstawowe elementy związane z bazami danych pod nadzorem trenera. Na zajęciach zostanie przedstawiona koncepcja CRUD – czyli najczęściej wykorzystywanych operacji w bazach danych tj: dodawanie danych, odczytywanie danych, edytowanie i usuwanie.
Jest to kontynuacja lekcji nr 1 rozwijając wiedzę ucznia o dodatkowe umiejętności związane z podstawowymi operacjami – uczeń zapozna się z metodami i sposobami kasowania danych oraz ich edycji.
Celem lekcji będzie zapoznanie z tajnikami przeszukiwania i selekcji danych, które chcemy pobrać z bazy oraz zaprezentowanie zastosowań takich zapytań. Po lekcji uczniowie będą potrafili tworzyć zapytania odpowiadające stawianym problemom.
W tej lekcji zostanie wytłumaczone jak za pomocą języka SQL posortować wyniki lub je zgrupować. Dodatkowo zostanie przedstawiona różnica miedzy grupowaniem a sortowaniem i sytuacje w których używamy jednego bądź drugiego rozwiązania.
Celem lekcji jest uzupełnienie wiadomości z poprzednich zajęć oraz poznanie nowych możliwości języka SQL. Uczniowie dowiedzą się czym jest wartość NULL i do czego jest wykorzystywana, poznają kolejne możliwości operacji SELECT. Dodatkowo zaprezentowane zostaną nowe słowa kluczowe, często wykorzystywane podczas definiowania tabeli.

W ramach zajęć otrzymujesz:

Miejsce na dodatkowy tekst