Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs „ROBLOX z LUA”.

Nauka tworzenia stron internetowych w oparciu o HTML, CSS i JavaScript. Zajęcia mają charakter projektowy i pozwalają na wdrożenie w świat stron internetowych.


Dowiedz się jak działają strony internetowe w o oparciu HTML, CSS i JavaScript. Stwórz swoją własną stronę i podziel się z nią z innymi. Takie atrakcje tylko na naszych zajęciach.

  • 14 spotkań (raz w tygodniu)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)


5 rat po 219

Zapisy i terminarz

lub

płatność jednorazowa (zniżka 45 zł) 1050


Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs „ROBLOX z LUA”. Kurs ten obejmuje podstawy tworzenia stron internetowych. Zajęcia zawierają przyjazne wprowadzenie w świat języka znaczników HTML oraz sposobu stylizowania wyglądu stron przy pomocy stylów CSS. Wprowadzane są również podstawy języka JavaScript. Efektem końcowym jest stworzenie własnych stron oraz opublikowanie ich w sieci. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Program kursu

Przedstawiona zostanie struktura dokumentu HTML. Każdy uczestnik zostanie zapoznany z edytorem online-Glitch. Zostaną pokazane podstawowe znaczniki, umożliwiające dodawanie treści na stronie takie jak np. nagłówki, tekst oraz hiperłącza.
Na lekcji zostanie pokazane jak dodać zasoby pochodzące z innych stron. Uczniowie dodadzą na swojej stronie obrazy, ikonki ,filmy, dokument pdf i interaktywną mapę. Każdy uczestnik stworzy projekt „Moje miasto”.
Uczniowie przygotują projekt bloga kulinarnego. Poznają listy i ich rodzaje, a także język CSS za pomocą, którego zmienią wygląd swojej strony. Ponadto, każdy uczestnik zaimportuje i użyje w swoim projekcie wybrane czcionki Google Fonts oraz system dodawania komentarzy Disqus.
Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.
Prezentacja danych odbędzie się za pomocą tabel. Uczniowie nauczą się tworzyć oraz odpowiednio formatować tabele. Uczestnicy przygotują tabelę, w której zestawią ze sobą według nich najlepsze telefony i umieszczą w tabeli najważniejsze informacje o danym modelu.
Celem lekcji jest zapoznanie się ze sposobami tworzenia formularzy za pomocą różnych komponentów – pól tekstowych, przycisków, pól wyboru, list rozwijanych. Na zajęciach zostanie przygotowany obszerny formularz kontaktowy.
Na zajęciach uczniowie tworzą stronę na wybrany przez siebie temat, strona powinna zawierać jak najwięcej elementów poznanych do tej pory.
Celem lekcji jest zapoznanie się ze znacznikiem.
Celem zajęć będzie stworzenie strony informacyjnej sklepu LEGO, zawierającego logo, baner, favicon, czcionki Google Fonts, interaktywne menu oraz podstronę z formularzem kontaktowym.
Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.
Celem zajęć będzie stworzenie strony restauracji. Strona będzie posiadać wydzielone sekcje, menu, galerie oraz stopkę z kontaktem i lokalizacją.
Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.
Na zajęciach uczniowie tworzą stronę na wybrany przez siebie temat, strona powinna zawierać jak najwięcej elementów poznanych do tej pory.
Automatyczna galeria restauracji. Na zajęciach zostanie udoskonalony projekt restauracji. Za pomocą języka JavaScript zostanie dodana automatyczna galeria.

W ramach zajęć otrzymujesz:

Co mówią o nas nasi uczniowie i ich rodzice?

5 rat po 219

Zapisy i terminarz
Miejsce na dodatkowy tekst