Unia Europejska

Chcesz dowiedzieć się na czym polega praca programisty? A może chcesz nauczyć się języka C++. Na zajęciach poznasz zmienne, pętle, metody, instrukcje warunkowe, a nawet się dowiesz czym są używane przez programistów tajemnicze czary(chary).

  • 1x w tygodniu - 2 x 45 minut (przez cały semestr)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (10)


płatność miesięczna od 248,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs obejmujący 2 czesci jest pierwszym krokiem w "dorosłe" programowanie. Korzystając z wręcz kultowego języka C++ uczeń dowie się w jaki sposób komputer nas rozumie, oraz w jaki sposób nad nim zapanować, a to wszystko w stosowanym przez profesjonalistów środowisku Visual Studio Code.

Program kursu

Celem lekcji jest omówienie środowiska Visual Studio Code, sposobu działania komputera i języków programowania, bibliotek conio.h i stdio, oraz formatowania tekstu.
Celem lekcji jest przedstawienie pojęcia zmiennych i sposobu ich przechowywania w pamięci komputera. Omówione zostaną typy zmiennych, oraz proces rzutowania.
Celem lekcji jest poznanie podstawowych operacji wykonywanych przez komputer, zarówno matematycznych jak i logicznych. Wprowadzone zostanie pojęcie operacji bitowych.
Celem lekcji jest wprowadzenie terminu instrukcji warunkowej, oraz poznanie instrukcji if.
Zajęcia stanowią kontynuację poprzedniej lekcji.
Celem lekcji jest poznanie instrukcji warunkowej switch.
Celem lekcji jest wprowadzenie pojęcia inkrementacji i dekrementacji, oraz poznanie typów pętli.
Celem lekcji jest praktyczne przećwiczenie poznanych wcześniej zagadnień.
Celem lekcji jest usystematyzowanie oraz powtórzenie poznanych wcześniej zagadnień, poprzez stworzenie tekstowej gry rpg.
Celem lekcji jest wprowadzenie pojęcia tablicy oraz indeksowania.
Celem lekcji jest poznanie i omówienie pojęcia funkcji.
Kontynuacja i przećwiczenie materiału z poprzednich zajęć.
Celem lekcji jest podsumowanie zdobytych w trakcie semestru wiadomości.
Celem lekcji jest pokazanie praktycznych zastosowań wiedzy zdobytej w trakcie semestru.
Celem lekcji jest napisanie konsolowej wersji popularnej gry w życie.
Celem zajęć jest kontynuowanie projektu z poprzedniej lekcji.
Celem lekcji jest stworzenie gry w warcaby.
Celem lekcji jest zaimplementowanie logiki gry w warcaby.
Celem lekcji jest zaimplementowanie gry wisielec, która będzie działać w terminalu.
Celem lekcji jest podsumowanie semestru podczas zadań samodzielnych używając pojęć nauczonych się podczas semestru.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst