Unia Europejska

Zastanawiasz się jak pracują programiści? Na zajęciach poznamy zasady korzystania z języka C# przy pomocy środowiska Visual Studio i poczujemy się jak jeden z nich. Pętla, metoda, instrukcja warunkowa brzmią jak starożytne zaklęcia? Jako programiści poznamy ich znaczenie i wykorzystasz do tworzenia różnych programów.

  • 1x w tygodniu - 2 x 45 minut (przez cały semestr)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (12)


płatność miesięczna od 248,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs, obejmujący 2 części, stanowi wstęp do „prawdziwego” programowania. Na przykładzie nowoczesnego, opracowanego przez firmę Microsoft języka C#, omawiane są jego podstawowe elementy. Oprócz tego, uczeń poznaje sposoby tworzenia stron internetowych oraz podstawy bezpiecznego korzystania z Internetu i hackingu.

Program kursu

Na pierwszych zajęciach przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat programowania w języku C#. Ponadto zaprezentowane zostanie środowisko Visual Studio Community.
Poznamy podstawowe zagadnienia związane z koncepcją programowania obiektowego takie jak: klasy, obiekty, modyfikatory dostępu, konstruktor, dziedziczenie, nadpisywanie metod. Nauczymy się w jaki sposób dodawać do projektów dodatkowe pliki z kodem programu oraz grafikami.
Aplikacja obliczająca pola i obwody figur. Podczas lekcji poruszony zostanie temat stałych i różnego rodzaju operacji matematycznych na nich wykonywanych.
Aplikacja okienkowa wyliczająca średnią semestralną oraz BMI (Body Mass Index) Podczas zajęć zostaną podjęte tematy bibliotek na przykładzie WinForms oraz kontynuowany będzie temat zmiennych oraz ich konwersji z jednego typu w inny.
Inkrementacja, dekrementacja. W trakcie lekcji przybliżone zostaną tematy związane z operowaniem na zmiennych, zmianą ich wartości.
Celem lekcji jest przedstawienie instrukcji warunkowej IF.
Zajęcia stanowią kontynuację poprzedniej lekcji o instrukcji warunkowej IF.
Celem lekcji jest przedstawienie instrukcji warunkowej Switch.
Aplikacja do generowania losowych kluczy do gier. Quiz sprawdzający wiedzę. Podczas zajęć poznane zostaną różne aspekty związane z pętlami - konstrukcja pętli, jej rodzaje oraz wykorzystanie.
Celem lekcji jest dalsze zgłębianie tematu pętli.
Celem lekcji jest omówienie zastosowania i używania tablic.
Celem lekcji jest przedstawienie metod.
Zajęcia stanowią kontynuację tematu realizowanego na poprzedniej lekcji.
Gra „Labirynt”. Podczas zajęć powtórzony zostanie materiał z całego semestru. Zostaną również wręczone certyfikaty uczestnictwa w kursie.
Celem lekcji jest wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy podczas przygotowywania gry w konsoli systemowej, inspirowanej grami znanych z konsol Brick Game.
Celem lekcji jest ulepszenie gry z poprzednich zajęć. Ulepszenie będzie polegać między innymi na przyśpieszaniu gry, boostach możliwych do zebrania, implementacji mechaniki nitro.
Celem lekcji jest przygotowanie projektu popularnej gry “uderz świstaka”. Będzie to gra Wykonana okienkowo (WinForm).
Celem lekcji jest udoskonalenie i jeszcze wierniejsze oddanie naszej gry w uderz świstaka. Będzie ona jeszcze bardziej przypominać oryginalną grę poprzez dodanie do niej wyznaczonych miejsc z których świstaki będą wyskakiwały (norki) oraz systemu punktów.

Zalety naszego kursu

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst