Podstawy programowania w profesjonalnym języku C# przy pomocy środowiska Visual Studio. Uczniowie poznają podstawowe elementy programowania takie jak zmienne, stałe, instrukcje warunkowe, pętle czy metody.


Zastanawiasz się jak pracują programiści? Na zajęciach poznasz jak korzystać z języka C# przy pomocy środowiska Visual Studio i poczujesz się jak prawdziwy programista. Pętla, metoda, instrukcja warunkowa brzmią jak starożytne zaklęcia? Jako programista poznasz ich znaczenie i wykorzystasz do tworzenia różnych programów.

  • 14 spotkań (raz w tygodniu)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)


5 rat po 219

Zapisy i terminarz

lub

płatność jednorazowa (zniżka 45 zł) 1050


Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs, obejmujący 2 semestry, stanowi wstęp do „prawdziwego” programowania. Na przykładzie nowoczesnego, opracowanego przez firmę Microsoft języka C#, omawiane są jego podstawowe elementy. Oprócz tego, uczeń poznaje sposoby tworzenia stron internetowych oraz podstawy bezpiecznego korzystania z Internetu i hackingu.

Program kursu

Na pierwszych zajęciach przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat programowania w języku C#. Ponadto zaprezentowane zostanie środowisko Visual Studio Community.
Poznamy podstawowe zagadnienia związane z koncepcją programowania obiektowego takie jak: klasy, obiekty, modyfikatory dostępu, konstruktor, dziedziczenie, nadpisywanie metod. Nauczymy się w jaki sposób dodawać do projektów dodatkowe pliki z kodem programu oraz grafikami.
Aplikacja obliczająca pola i obwody figur. Podczas lekcji poruszony zostanie temat stałych i różnego rodzaju operacji matematycznych na nich wykonywanych.
Aplikacja okienkowa wyliczająca średnią semestralną oraz BMI (Body Mass Index) Podczas zajęć zostaną podjęte tematy bibliotek na przykładzie WinForms oraz kontynuowany będzie temat zmiennych oraz ich konwersji z jednego typu w inny.
Inkrementacja, dekrementacja. W trakcie lekcji przybliżone zostaną tematy związane z operowaniem na zmiennych, zmianą ich wartości.
Celem lekcji jest przedstawienie instrukcji warunkowej IF.
Zajęcia stanowią kontynuację poprzedniej lekcji o instrukcji warunkowej IF.
Gra „Arena”. Aplikacja „Restauracja”. Wprowadzenie i wykorzystanie instrukcji wielowarunkowych w programowaniu.
Aplikacja do generowania losowych kluczy do gier. Quiz sprawdzający wiedzę. Podczas zajęć poznane zostaną różne aspekty związane z pętlami - konstrukcja pętli, jej rodzaje oraz wykorzystanie.
Gra „21”. Zajęcia stanowią kontynuację tematu realizowanego na poprzedniej lekcji.
Aplikacja losująca „Lotto”. Podczas zajęć zostaną przedstawione właściwości tablic jednowymiarowych oraz ćwiczenia praktyczne poprzez stworzenie aplikacji losującej.
Praktyczne wykorzystanie metod w programowaniu.
Zajęcia stanowią kontynuację tematu realizowanego na poprzedniej lekcji.
Gra „Labirynt”. Podczas zajęć powtórzony zostanie materiał z całego semestru. Zostaną również wręczone certyfikaty uczestnictwa w kursie.

W ramach zajęć otrzymujesz:

Co mówią o nas nasi uczniowie i ich rodzice?

5 rat po 219

Zapisy i terminarz
Miejsce na dodatkowy tekst