KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY APLIKACJE MOBILNE - ANDROID

 

KURS APLIKACJE MOBILNE - ANDROID

Gimnazjum oraz 7 i 8 klasa szkoły podstawowej

Liceum

 

 

OPIS KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs „Wstęp do programowania”. Kurs tworzenia aplikacji mobilnych prowadzony jest w języku Java. Uczestnik poznaje sposoby i metodologię tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Android. W trakcie zajęć powstaje kilka mniejszych aplikacji oraz jedna rozbudowana, tworzona przez cały drugi semestr. Po kursie uczeń jest w stanie samodzielnie zaprogramować własną aplikację mobilną.

 

PROGRAM KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

Semestr I (15 spotkań = 30 godzin lekcyjnych):

1. Zapoznanie ze środowiskiem Android Studio – hierarchia, widok okien.

2. Pierwsza aplikacja – Kalkulator.

3. Wstęp do Intencji

4. Email Sender (Intent, Listener)

5. Google Maps – wykorzystanie funkcji Geolokalizacji

6. Dyktafon – aplikacja wykorzystująca multimedia

7. Kalkulator pól figur – powtórzenie wiadomości

8. Konwerter tekstu na mowę – aplikacja wykorzystująca multimedia

9. Konwerter tekstu na mowę – aplikacja wykorzystująca multimedia c.d

10. ListAdapter – wykorzystanie list w aplikacjach mobilnych

11. ListAdapter – wykorzystanie list w aplikacjach mobilnych c.d

12. Zadania utrwalające z wykorzystaniem elementów matematyki

13. DatePicker – wykorzystanie komponentu kalendarza

14. SharedPreferences – zapisywanie danych aplikacji do pliku

15. Powtórzenie materiału. Test.

 

Semestr II (15 spotkań = 30 godzin lekcyjnych):

1. Przypomnienie wiadomości – Activity, Intent, Listener

2. Przypomnienie wiadomości c.d. – ListAdapter, zapisywanie danych do pliku *.txt

3. Rozpoczęcie projektu aplikacji TravelApp

4. Projektowanie funkcjonalne layoutów aplikacji TravelApp

5. Projektowanie funkcjonalne layoutów aplikacji TravelApp c.d.

6. TravelApp – dodanie obsługi Google Maps

7. Intent - przekazywanie danych do innego Activity

8. returnIntent – metoda OnActivityResult()

9. Zapisywanie danych aplikacji w SharedPreferences

10. Rozszerzone zapisywanie danych aplikacji w SharedPreferences – biblioteka GSON

11. Wprowadzenie do baz danych SQL

12. Zapisywanie danych do bazy SQLite z wykorzystaniem ORM ActiveAndroid

13. Praca nad szatą graficzną layoutów aplikacji TravelApp

14. Publikacja aplikacji w sklepie Google Play

15. Powtórzenie wiadomości – test.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu I semestru:

1. Umie uruchomić program w Android Studio, skompilować go i przedebugować.

2. Zna podstawowe elementy środowiska – hierarchię, widok okien

3. Zna podstawowe elementy języka Java i potrafi je wykorzystać do tworzenia aplikacji mobilnych

4. Wie czym jest Activity, Intent, Listener

5. Zna komponenty tj. listAdapter i potrafi się nimi posługiwać

6. Zna możliwości urządzeń mobilnych i potrafi je wykorzystać do tworzenia aplikacji – lokalizacja, multimedia

7. Wie jak zaprojektować layouty aplikacji przy pomocy języka XML

8. Zna SharedPreferences i potrafi zapisać w nich dane aplikacji

 

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu II semestru:

1. Wie jak projektuje się aplikacje mobilne.

2. Potrafi zaprojektować layouty aplikacji i dostosować je do funkcji aplikacji

3. Potrafi wykorzystać Google Maps na potrzeby własnej aplikacji

4. Wie czym jest returnIntent i kiedy należy z niego korzystać.

5. Wie czym są SharedPreferences i jakie są ich zastosowania.

6. Wie czym jest SQL i ORM

7. Potrafi wykorzystać bazę danych SQLite do zapisywania danych aplikacji.

8. Umie korzystać z list i wczytywać do nich dane z bazy danych.

9. Potrafi opublikować aplikację w sklepie Google Play.

 

CENA KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

35 zł za 45 minut zajęć.

Semestr składa się zwyczajowo z 15 spotkań, raz w tygodniu 2 x 45 minut. Długość semestru może się różnić w zależności od długości semestru szkolnego (przykładowo jeden semestr może trwać 14 spotkań, wtedy drugi będzie trwać 16). Cena za semestr przy 15 spotkaniach to 1050 zł (opłata jednorazowa) lub 5 x 210 zł (opłata rozłożona na raty).

 

CZAS TRWANIA KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

Dwa semestry (30 spotkań) - jedno spotkanie w tygodniu trwające 2 x 45 minut plus 5 minut przerwy.

 

TERMINY KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 16.40-20.00

Soboty w godzinach 10.00-16.50

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

5- 12 Osób