KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY APLIKACJE MOBILNE - ANDROID

 

KURS APLIKACJE MOBILNE - ANDROID

7 i 8 klasa szkoły podstawowej

 

OPIS KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs „Wstęp do programowania”. Kurs tworzenia aplikacji mobilnych prowadzony jest w języku Java. Uczestnik poznaje sposoby i metodologię tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Android. W trakcie zajęć powstaje kilka mniejszych aplikacji oraz jedna rozbudowana, tworzona przez cały drugi semestr. Po kursie uczeń jest w stanie samodzielnie zaprogramować własną aplikację mobilną.

 

CENA KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

1150 zł

Semestr składa się z 14 spotkań, raz w tygodniu 2 x 45 minut. Cena za semestr przy 14 spotkaniach to 1150 zł. Opłata może być jednorazowa lub rozłożona na miesięczne raty. 

Zadowolenie albo zwrot pieniędzy - po pierwszych zajęciach uczeń może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w kursie, a my zwrócimy wpłaconą zaliczkę.

 

CZAS TRWANIA KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

Dwa semestry (28 spotkań) - jedno spotkanie w tygodniu trwające 2 x 45 minut plus 5 minut przerwy.

 

TERMINY KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 16.40-20.00

Soboty w godzinach 10.00-16.50

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

5- 12 Osób

 

PROGRAM KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

Semestr I (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. Zapoznanie ze środowiskiem Android Studio – hierarchia, widok okien.

2. Pierwsza aplikacja – Kalkulator.

3. Wstęp do Intencji

4. Email Sender (Intent, Listener)

5. Google Maps – wykorzystanie funkcji Geolokalizacji

6. Dyktafon – aplikacja wykorzystująca multimedia

7. Kalkulator pól figur – powtórzenie wiadomości

8. Konwerter tekstu na mowę – aplikacja wykorzystująca multimedia

9. Konwerter tekstu na mowę – aplikacja wykorzystująca multimedia c.d

10. ListAdapter – wykorzystanie list w aplikacjach mobilnych

11. ListAdapter – wykorzystanie list w aplikacjach mobilnych c.d

12. Zadania utrwalające z wykorzystaniem elementów matematyki

13. DatePicker – wykorzystanie komponentu kalendarza

14. Powtórzenie materiału. Test.

 

Semestr II (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. Przypomnienie wiadomości – Activity, Intent, Listener

2. Przypomnienie wiadomości c.d. – ListAdapter, zapisywanie danych do pliku *.txt

3. Rozpoczęcie projektu aplikacji TravelApp

4. Projektowanie funkcjonalne layoutów aplikacji TravelApp

5. TravelApp – dodanie obsługi Google Maps

6. Intent - przekazywanie danych do innego Activity

7. returnIntent – metoda OnActivityResult()

8. Zapisywanie danych aplikacji w SharedPreferences

9. Rozszerzone zapisywanie danych aplikacji w SharedPreferences – biblioteka GSON

10. Wprowadzenie do baz danych SQL

11. Zapisywanie danych do bazy SQLite z wykorzystaniem ORM ActiveAndroid

12. Praca nad szatą graficzną layoutów aplikacji TravelApp

13. Publikacja aplikacji w sklepie Google Play

14. Powtórzenie wiadomości – test.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU PROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH - ANDROID:

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu I semestru:

1. Umie uruchomić program w Android Studio, skompilować go i przedebugować.

2. Zna podstawowe elementy środowiska – hierarchię, widok okien

3. Zna podstawowe elementy języka Java i potrafi je wykorzystać do tworzenia aplikacji mobilnych

4. Wie czym jest Activity, Intent, Listener

5. Zna komponenty tj. listAdapter i potrafi się nimi posługiwać

6. Zna możliwości urządzeń mobilnych i potrafi je wykorzystać do tworzenia aplikacji – lokalizacja, multimedia

7. Wie jak zaprojektować layouty aplikacji przy pomocy języka XML

8. Zna SharedPreferences i potrafi zapisać w nich dane aplikacji

 

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu II semestru:

1. Wie jak projektuje się aplikacje mobilne.

2. Potrafi zaprojektować layouty aplikacji i dostosować je do funkcji aplikacji

3. Potrafi wykorzystać Google Maps na potrzeby własnej aplikacji

4. Wie czym jest returnIntent i kiedy należy z niego korzystać.

5. Wie czym są SharedPreferences i jakie są ich zastosowania.

6. Wie czym jest SQL i ORM

7. Potrafi wykorzystać bazę danych SQLite do zapisywania danych aplikacji.

8. Umie korzystać z list i wczytywać do nich dane z bazy danych.

9. Potrafi opublikować aplikację w sklepie Google Play.