KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ALICE 3D

 

KURS TWORZENIE GIER W ALICE 3D

Szkoła podstawowa klasy 4-6

 

 

OPIS KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs „Python z Minecraftem oraz Strony Internetowe”. Kurs realizowany jest przy użyciu platformy Alice 3D. Uczniowie poznają dokładnie środowisko Alice 3D. Przy jego pomocy tworzą własne gry trójwymiarowe. Dzięki środowisku Alice 3D kursanci zostaną zapoznani z elementami programowania takimi jak zmienne, pętle, instrukcje warunkowe czy zdarzenia. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

 

CENA KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

950 zł

Semestr składa się z 14 spotkań, raz w tygodniu 2 x 45 minut. Cena za semestr przy 14 spotkaniach to 950 zł. Opłata może być jednorazowa lub rozłożona na miesięczne raty. Cena za jedno spotkanie 2 x 45 minut to 68 zł.

Zadowolenie albo zwrot pieniędzy - po pierwszych zajęciach uczeń może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w kursie, a my zwrócimy wpłaconą zaliczkę.

 

CZAS TRWANIA KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

Jeden semestr składający się z 14 spotkań, spotkanie raz w tygodniu, trwająca 2 x 45 minut plus 5 minut przerwy.

 

TERMINY KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 16.40-20.00

Soboty w godzinach 10.00-16.50

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

5- 12 Osób

 

PROGRAM KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

Semestr (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. Alice 3D- Wprowadzenie

Celem lekcji jest dokładne omówienie środowiska Alice 3D. Podczas lekcji zostanie stworzony prosty świat.

2. Alice 3D- Metody i parametry

Celem lekcji jest poznanie znaczenia metod i parametrów. Zostanie zaprezentowane tworzenie własnych metod oraz wywoływanie ich na obiektach.

3. Alice 3D- Funkcje i warunki

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów czym są funkcje oraz warunki.

4. Alice 3D– Zmienne cz.I

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z pojęciem zmiennej. Podczas zajęć pokazane zostanie jak utworzyć zmienną oraz jak w praktyczny sposób ją wykorzystać.

5. Alice 3D- Zmienne cz.II

Ciąg dalszy zapoznawania uczniów z pojęciem zmiennej i rozwijania umiejętności praktycznych.

6. Alice 3D- Pętle i animacja postaci

Celem lekcji jest uporządkowanie informacji o pętlach oraz pokazanie jak w ciekawy sposób możemy animować postać.

7. Alice 3D- Animacja postaci- poruszanie się

Celem lekcji jest pokazanie animacji ruchu postaci i zwierząt.

8. Alice 3D- Praca z klawiaturą i myszką

Celem lekcji jest pokazanie jak wykorzystywać klawiaturę i mysz podczas tworzenia gier i animacji.

9. Alice 3D- Praca z kamerą

Celem lekcji jest pokazanie jak wykorzystywać kamerę oraz pokazanie czym są kolizje.

10. Alice 3D –Labirynt cz.I

Celem lekcji jest stworzenie pierwszej gry- Labirynt.

11. Alice 3D - Labirynt cz.II

Celem zajęć jest dokończenie, a następnie zaprezentowanie swojej gry.

12​. Alice 3D- Zamek cz. I

Celem lekcji jest stworzenie gry- Zamek.

13. Alice 3D - Zamek cz.II

Podczas lekcji będzie kontynuowana dalsza praca nad grą.

14​. C#- lekcja pokazowa

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

1. Zna bardzo dobrze środowisko Alice 3D.

2. Potrafi tworzyć zaawansowane gry 3D z wykorzystaniem środowiska Alice 3D.

3. Wie, czym jest zmienna i jak ją wykorzystać.

4. Wie, czym jest instrukcja warunkowa if i potrafi w poprawny sposób ją wykorzystać

5. Wie, czym są pętle i potrafi je wykorzystać podczas tworzenia gier.

6. Potrafi wykorzystać klawiaturę i myszkę podczas tworzenia gier.

7. Potrafi zaprojektować a następnie zaimplementować własną grę.