KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ALICE 3D

 

KURS TWORZENIE GIER W ALICE 3D

Szkoła podstawowa klasy 4-6

 

 

OPIS KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs „Python z Minecraftem oraz Strony Internetowe”. Kurs realizowany jest przy użyciu platformy Alice 3D. Uczniowie poznają dokładnie środowisko Alice 3D. Przy jego pomocy tworzą własne gry trójwymiarowe. Dzięki środowisku Alice 3D kursanci zostaną zapoznani z elementami programowania takimi jak zmienne, pętle, instrukcje warunkowe czy zdarzenia. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

 

PROGRAM KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

Semestr (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. Alice 3D- Wprowadzenie

Celem lekcji jest dokładne omówienie środowiska Alice 3D. Podczas lekcji zostanie stworzony prosty świat.

2. Alice 3D- Aktorzy

Celem lekcji jest omówienie aktorów (postaci). Podczas zajęć zostaną dodane postacie do świata wraz z animacją ich ruchów i zachowań.

3. Alice 3D– Zmienne

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z pojęciem zmiennej. Podczas zajęć pokazane zostanie jak utworzyć zmienną oraz jak w praktyczny sposób ją wykorzystać.

4. Alice 3D- Instrukcje warunkowe i operatory logiczne

Celem lekcji jest omówienie instrukcji warunkowej oraz operatorów logicznych. Podczas tworzenia minigier zostanie pokazane praktyczne wykorzystanie instrukcji warunkowych oraz operatorów logicznych.

5. Alice 3D- Pętle

Celem lekcji jest omówienie pętli. Zostanie zaprezentowane użycie pętli for oraz pętli while.

6. Alice 3D- Właściwości

Celem lekcji jest pokazanie, czym są właściwości. Właściwości zostaną wykorzystane w sposób praktyczny podczas tworzenia prostych gier.

7. Alice 3D- Metody i parametry

Celem lekcji jest poznanie znaczenia metod i parametrów. Zostanie zaprezentowane tworzenie własnych metod oraz wywoływanie ich na obiektach.

8. Alice 3D- Zdarzenia

Celem lekcji jest pokazanie, czym są zdarzenia. Zostanie pokazana obsługa użycia klawiatury i myszki w programie.

9. Alice 3D- Powtórzenie wiadomości

Celem lekcji jest przypomnienie informacji zdobytych podczas dotychczasowych zajęć.

10. Alice 3D –Pierwsza własna gra

Celem lekcji jest stworzenie pierwsze własnej gry. Kursanci zaprojektują, a następnie zaimplementują grę w środowisku Alice 3D

11. Alice 3D - Pierwsza własna gra cd.

Celem zajęć jest dokończenie, a następnie zaprezentowanie swojej gry.

12​. Alice 3D- Własna rozbudowana gra

Celem lekcji jest zaprojektowanie oraz zaprogramowanie kolejnej, tym razem bardziej zaawansowanej gry. Podczas programowania będą wykorzystywane wszystkie poznane elementy poznane podczas kursu.

13. Alice 3D - Własna rozbudowana gra cd.

Podczas lekcji będzie kontynuowana dalsza praca nad grą.

14​. Powtórzenie wiadomości.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

1. Zna bardzo dobrze środowisko Alice 3D.

2. Potrafi tworzyć zaawansowane gry 3D z wykorzystaniem środowiska Alice 3D.

3. Wie, czym jest zmienna i jak ją wykorzystać.

4. Wie, czym jest instrukcja warunkowa if i potrafi w poprawny sposób ją wykorzystać

5. Wie, czym są pętle i potrafi je wykorzystać podczas tworzenia gier.

6. Potrafi wykorzystać klawiaturę i myszkę podczas tworzenia gier.

7. Potrafi zaprojektować a następnie zaimplementować własną grę.

 

CENA KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

950 zł

Semestr składa się z 14 spotkań, raz w tygodniu 2 x 45 minut. Cena za semestr przy 14 spotkaniach to 950 zł. Opłata może być jednorazowa lub rozłożona na miesięczne raty. Cena za jedno spotkanie 2 x 45 minut to 68 zł.

 

CZAS TRWANIA KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

Jeden semestr składający się z 14 spotkań, spotkanie raz w tygodniu, trwająca 2 x 45 minut plus 5 minut przerwy.

 

TERMINY KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 16.40-20.00

Soboty w godzinach 10.00-16.50

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU TWORZENIE GIER W ALICE 3D:

5- 12 Osób

 

Wykorzystujemy pliki cookies na stronie, by oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch oraz prowadzić działania remarketingowe.