KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WSTĘP DO PROGRAMOWANIA

 

KURS
WSTĘP DO PROGRAMOWANIA

7 i 8 klasa szkoły podstawowej

 

 

OPIS KURSU WSTĘP DO PROGRAMOWANIA:

Kurs obejmujący 2 semestry, stanowi wstęp do „prawdziwego” programowania. Na przykładzie nowoczesnego, opracowanego przez firmę Microsoft języka C#, omawiane są jego podstawowe elementy, takie jak zmienne, stałe, instrukcje warunkowe, pętle, metody, klasy itd. Elementy te są wykorzystywane do tworzenia ciekawych projektów praktycznych. Oprócz tego, uczeń poznaje podstawy tworzenia gier w Unity, podstawy bezpiecznego korzystania z Internetu i hackingu oraz podstawy tworzenia aplikacji mobilnych w środowisku Android. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

 

CENA KURSU WSTĘP DO PROGRAMOWANIA:

950 zł

Semestr składa się z 14 spotkań, raz w tygodniu 2 x 45 minut. Cena za semestr przy 14 spotkaniach to 950 zł. Opłata może być jednorazowa lub rozłożona na miesięczne raty. Cena za jedno spotkanie 2 x 45 minut to 68 zł.

Zadowolenie albo zwrot pieniędzy - po pierwszych zajęciach uczeń może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w kursie, a my zwrócimy wpłaconą zaliczkę.

 

CZAS TRWANIA KURSU WSTĘP DO PROGRAMOWANIA:

Dwa semestry (28 spotkań), spotkanie raz w tygodniu, trwająca 2 x 45 minut plus 5 minut przerwy.

 

TERMINY KURSU WSTĘP DO PROGRAMOWANIA:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 16.40-20

Soboty w godzinach 10.00-16.50

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne są w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU WSTĘP DO PROGRAMOWANIA:

5 - 12 Osób

 

PROGRAM KURSU WSTĘP DO PROGRAMOWANIA:

Semestr I (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. Wstęp do języka C# i środowiska Visual Studio Community. Aplikacja kalkulator.

2. Zmienne. Aplikacja typu „echo”.

3. Stałe i Operacje Matematyczne. Aplikacja obliczająca pola i obwody figur.

4. Wprowadzenie do Winforms. Rzutowanie. Aplikacja okienkowa wyliczająca średnią semestralną oraz BMI (Body Mass Index).

5. Operatory Matematyczne i Logiczne. Inkrementacja, Dekrementacja. Aplikacja „System logowania”. Quiz.

6. Instrukcja warunkowa If. Aplikacja okienkowa wyliczająca zyski przedsiębiorstwa.

7. Instrukcja warunkowa If c.d. Aplikacja „Skoki narciarskie”.

8. Instrukcja warunkowa Switch. Gra „Arena”. Aplikacja „Restauracja”.

9. Pętle (for, while, do...while). Aplikacja do generowania losowych kluczy do gier. Quiz.

10. Pętle c.d. Aplikacja losująca „Szklana kula”. Gra „21”.

11. Tablice. Aplikacja „Kino”. Aplikacja losująca „Lotto”.

12. Metody. Program „Salon samochodowy”.

13. Metody c.d. Gra „Kółko i krzyżyk”.

14. Powtórzenie materiału. Quiz. Gra „Labirynt”.

 

Semestr II (14 spotkań = 28 godzin lekcyjnych):

1. Przypomnienie materiału z I semestru.

2. Wstęp do programowania obiektowego – klasa oraz konstruktor.

3. Dziedziczenie.

4. Utrwalenie wiadomości na temat programowania obiektowego. Quiz.

5. Aplikacja “Wygaszacz ekranu”.

6. Aplikacja „Szyfrator”.

7. Własna przeglądarka internetowa.

8. Własna przeglądarka internetowa c.d.

9. System do zarządzania biblioteką książek i gier.

10. System do zarządzania biblioteką książek i gier c.d. 

11. System do zarządzania biblioteką książek i gier c.d. Quiz.

12. Wstęp do Hackingu – aplikacja do podglądania haseł logowania do gry Tibia.

13. Wstęp do Androida - pierwsza aplikacja mobilna.

14. Wstęp do Unity3D - pierwsza gra trójwymiarowa oraz rozdanie certyfikatów.

 

Każde zagadnienie omawiane jest poprzez tworzenie praktycznych aplikacji.

 

Po ukończeniu kursu „Wstęp do programowania proponujemy udział w specjalizacjach:

1) Tworzenie gier komputerowych – Unity3D.

2) Hacking i tworzenie stron internetowych.

3) Gry i aplikacje mobilne – Android.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU WSTĘP DO PROGRAMOWANIA:

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu I semestru:

1. Uruchomienie programu w visual studio, skompilowanie i przedebugowanie.

2. Znajomość podstawowych typów danych – int, string, double, float, bool.

3. Umiejętność zaprogramowania prostych operacji arytmetycznych na różnych typach danych.

4. Znajomość instrukcji warunkowych if oraz switch.

5. Umiejętność zaprogramowania pętli while, do..while oraz for.

6. Znajomość tablic.

7. Znajomość metod zwracających i przyjmujących różne argumenty.

 

Zakres wiedzy zdobytej przez ucznia po ukończeniu II semestru:

1. Umiejętność stworzenia klas z polami oraz metodami.

2. Znajomość konstruktorów i ich wykorzystania.

3. Umiejętność stworzenia własnej przeglądarki internetowej i oprogramowania jej z wykorzystaniem platformy WinForms.

4. Umiejętność zaprogramowania wygaszacza ekranu.

5. Stworzenie rozbudowanej aplikacji do zarządzania biblioteką książek i gier – oprogramowanie interfejsu graficznego, logiki dodania i usuwania pozycji, zapisywania pozycji do pliku.

6. Stworzenie prostego wirusa powodującego tworzenie dużej ilości plików, zapychających dysk.

7. Podstawowa znajomość środowiska Android Studio, przeznaczonego do tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne.

8. Umiejętność stworzenia prostej aplikacji na system Android z wykorzystaniem Google Maps.

9. Podstawowa znajomość środowiska do tworzenia gier dwu - i trójwymiarowych Unity3D.