WAKACYJNY KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POCZĄTKUJĄCY PROGRAMISTA

 

KURS WAKACYJNY- POCZĄTKUJĄCY PROGRAMISTA

7 i 8 klasa szkoły podstawowej

Liceum

 

 

OPIS WAKACYJNEGO KURSU PROGRAMOWANIA - POCZĄTKUJĄCY PROGRAMISTA:

Kurs wakacyjny "Początkujący programista" skierowany jest do uczniów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z programowaniem oraz tych którzy pierwsze kroki mają już za sobą. W trakcie kursu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia potrzebne do rozpoczęcia nauki programowania. Na kursie uczeń pozna język Java oraz środowiska Android Studio jak również stworzy swoją pierwszą aplikację mobilną na telefon z systemem Android.

Po ukończeniu kursu wakacyjnego zachęcamy do kontynuacji zajęć na kursie "Wstęp do programowania i hackingu".

 

PROGRAM WAKACYJNEGO KURSU PROGRAMOWANIA - POCZĄTKUJĄCY PROGRAMISTA:

(5 spotkań = 10 godzin lekcyjnych):

1. Wprowadzenie do programowania - zapoznanie ze środowiskiem Android Studio”

Lekcja ma na celu przedstawienie uczniom czym jest programowanie oraz zapoznanie ich ze środowiskiem Android Studio, skonfigurowanie sprzętu (smartfonów) oraz zapoznanie z podstawowymi elementami składni języka – zmienne, operacje arytmetyczne i logiczne.

2. Wprowadzenie do programowania – podstawowe elementy składni (instrukcje warunkowe, pętle)

Celem lekcji jest poznanie kolejnych elementów składni języka Java. Uczeń pozna, czym są instrukcje warunkowe oraz pętle (for, while) wykonując proste ćwiczenia demonstrujące zasadę ich działania.

3. Android – „Kalkulator średniej”

Celem lekcji jest utworzenie aplikacji służącej do obliczania średniej ocen. W trakcie lekcji zapozna się również z operacjami parsowania.

4. Android – „Powiadomienie SOS” – cz. 1

Celem lekcji jest stworzenie aplikacji „Powiadomienie SOS”. Aplikacja będzie służyć do powiadamiana ratunkowego w przypadku zagrożenia – aplikacja ma za zadanie wysłać pod skonfigurowany wcześniej numer telefonu alarmową wiadomość SOS z podaniem aktualnej pozycji GPS zgłaszającego urządzenia.

5. Android – „Powiadomienie SOS” – cz. 2

Celem lekcji jest dokończenie aplikacji „Powiadomienie SOS” oraz podsumowanie zdobytej wiedzy.

 

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU WAKACYJNEGO KURSU PROGRAMOWANIA - POCZĄTKUJĄCY PROGRAMISTA:

1. Potrafi tworzyć proste aplikacje mobilne na platformę Android.

2. Zna najważniejsze elementy składni języka Java i potrafi je wykorzystywać do rozwiązywania problemów programistycznych.

3. Zna podstawowe funkcje środowiska Android Studio i potrafi skonfigurować sprzęt (smartfona) do testowania aplikacji.

4. Wie, jak można wykorzystywać możliwości urządzeń mobilnych do tworzenia własnych aplikacji.

 

CENA WAKACYJNEGO KURSU PROGRAMOWANIA - POCZĄTKUJĄCY PROGRAMISTA:

33 zł za 45 minut zajęć.

Kurs składa się z 5 spotkań 2 x 45 minut. Cena za kurs to 330 zł (opłata jednorazowa).

 

TERMIN KURSY:

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne w formularzu zapisowym.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW WAKACYJNEGO KURSU PROGRAMOWANIA - POCZĄTKUJĄCY PROGRAMISTA:

5- 12 Osób